Navigatiesysteem

Als werknemer in de bouwsector moet je vaak verplaatsingen maken naar werven op plaatsen die je niet meteen als je broekzak kent. Wanneer je verloren rijdt, of gewoon even aan de kant moet staan om de weg te zoeken, kan je al snel heel wat tijd verliezen. Door de verloren tijd heb je op het einde van de dag minder werk kunnen voltooien, waardoor je uiteindelijk inkomsten verliest.

Heel vervelend natuurlijk, vooral omdat je door zoiets stoms heel wat inkomsten kan mislopen. Dit soort toestanden zijn natuurlijk heel eenvoudig te vermijden. Door gebruik te maken van een degelijk navigatiesysteem, zal je nooit meer verloren rijden, of veel tijd verliezen door de weg te zoeken.

Bedrijfsactiviteiten coördineren via het navigatiesysteem

Een navigatiesysteem heeft niet alleen voordelen voor de chauffeur zelf. Het levert ook de bedrijfsleider en de fleet manager heel interessante gegevens op. Zo zal je als bedrijfsleider via de tracking software in real time kunnen opvolgen waar je werknemers zich bevinden. Dit levert natuurlijk interessante informatie op met het oog op het coördineren van je bedrijfsactiviteiten. Het is immers altijd interessant om weten waar de dichtstbijzijnde werknemer zich bevindt, in het geval iemand moet bijspringen op het hoofdkantoor.

Betere controle op werknemers

Daarnaast kan je met behulp van de tracking software natuurlijk ook een betere controle uitoefenen op je werknemers. Niet alleen zal het navigatiesysteem de reistijden kunnen registreren, ze zullen ook kunnen registreren hoelang een werknemer op een bepaalde plaats heeft gewerkt, en hoelang zijn pauzes waren.

Interessante gegevens over het wagenpark

Ook voor de fleet manager genereert het navigatiesysteem belangrijke informatie, en dan vooral over het wagenpark. Als fleet manager wil je natuurlijk ten allen tijde weten waar elk bedrijfsvoertuig zich bevindt. Dat behoort als fleet manager namelijk tot jouw takenpakket. Maar een modern navigatiesysteem zal daarnaast ook gegevens kunnen verschaffen over de technische fiche van het bedrijfsvoertuig. Zo haal je uit de navigatiesoftware gegevens omtrent het brandstofverbruik, en over het onderhoud van de wagen. Het is voor de fleet manager ook een aanleiding om werknemers aan te manen om zuiniger en voorzichtiger om te springen met bedrijfsvoertuigen.

Een navigatiesysteem heeft met andere woorden oneindig veel voordelen die het leven voor zowel de werknemer, de bedrijfsleider als de fleet manager gemakkelijker kunnen maken. Ontdek zelf de voordelen van een navigatiesysteem voor jouw bedrijf!

Informatie aanvraag