Reisvergoeding

ReisvergoedingWerknemers die elke dag de verplaatsing van en naar het werk moeten maken, hebben vaak heel wat reiskosten. Sommigen nemen hun eigen auto, en betalen dus heel wat brandstofkosten. Andere nemen het openbaar vervoer, en betalen heel wat kosten door vervoersbewijzen. Omwille van al deze kosten wordt er vaak een reisvergoeding voorzien.

Met de reisvergoeding komt de werkgever voor een groot deel tussen in de kosten die werknemers maken om zich van en naar het werk te verplaatsen. De reisvergoeding is vaak wettelijk vastgelegd, en verder verfijnd door middel van CAO’s.

De reisvergoeding wordt berekend op basis van het werkelijk aantal afgelegde kilometers. Om de reisvergoeding voor een werknemer te kunnen berekenen, zal je als werkgever dus nauwkeurig het aantal afgelegde kilometers moeten bijhouden. Rijdt de werknemer bijvoorbeeld rond met een bedrijfsvoertuig, dan kan je er als werkgever voor kiezen een track en trace systeem in de wagen te installeren. Dit tracking systeem zal het aantal afgelegde kilometers nauwkeurig bijhouden met behulp van een autovolgsysteem, zodat de reisvergoeding op het einde van de maand correct berekend kan worden.

Het tracking systeem zal de reisvergoeding niet alleen nauwkeurig kunnen berekenen, je zal de reisvergoeding als werkgever ook sneller kunnen berekenen. Het tracking systeem zal op basis van de geregistreerde kilometers automatisch de reisvergoeding voor een bepaalde werknemer kunnen berekenen. Op die manier bespaar je als werkgever heel wat tijd uit, die je kan besteden aan de kerntaken van je bedrijf.

Informatie aanvraag