Rittenadministratie

Werknemers in de bouwsector leggen vaak heel wat afstanden af om naar de werf te rijden. Dat kost hen vaak heel wat tijd en kosten en brengt een hoog brandstofverbruik. Als gevolg hiervan hebben werknemers in de bouwsector recht op een vergoeding voor hun verplaatsingskosten.

Deze woon werkverkeer vergoeding wordt berekend op basis van het aantal kilometers dat ze dagelijks afleggen. Mede hierdoor is een nauwkeurige rittenadministratie van groot belang. Door een nauwkeurige rittenadministratie bij te houden, zal de werkgever op het einde van de maand in staat zijn om de reisvergoeding correct te berekenen, en bestaat er geen twijfel over de berekening van de reisvergoeding.

Rittenadministratie zal de werkgever ook veel tijd besparen. Door een nauwkeurige rittenadministratie bij te houden, zal de werkgever zichzelf heel wat tijd besparen, aangezien hij de reisvergoeding niet meer handmatig moet berekenen.

Een rittenadministratie bijhouden heeft ook nog enkele andere voordelen. Een rittenadministratie zal ook de routes die de bedrijfsvoertuigen afleggen, opvolgen. Je kan als bedrijfsleider dan makkelijk zien of je werknemers efficiënte routes afleggen, of niet teveel kilometers afleggen voor privé doeleinden, dankzij accurate navigatie software. Op basis van de gegevens in de rittenadministratie kan je dan makkelijk bijsturen.

Een nauwkeurige rittenadministratie bijhouden heeft dus heel wat voordelen voor een bouwbedrijf. Een rittenadministratie bijhouden bespaart heel wat tijd op het vlak van administratie, en kan er bovendien voor zorgen dat je als bedrijf heel wat kostenefficiënter zal werken dankzij een goed fleet management.

 

Informatie aanvraag