Rittenregistratie

Ritregistratie

Bedrijven uit de bouwsector hebben vaak een druk bezette buitendienst, met heel wat werknemers die verplaatsingen moeten maken van en naar de werf. Voor veel werknemers kosten deze verplaatsingen heel wat tijd en geld, en omwille hiervan wordt in het CAO voorzien dat werknemers uit de bouwsector recht hebben op een mobiliteitsvergoeding.

Deze mobiliteitsvergoeding wordt berekend op basis van het werkelijk aantal afgelegde kilometers, en daarom dringt een nauwkeurige rittenregistratie zich op. Met rittenregistratie zal je immers automatisch alle afgelegde kilometers registreren, en kan je op het einde van de maand snel en makkelijk de reisvergoeding voor werknemers berekenen. Rittenregistratie bespaart je in dit opzicht heel wat tijd, wat je natuurlijk beter kan besteden aan je kernactiviteiten.

Rittenregistratie heeft echter nog een aantal andere voordelen. Met rittenregistratie kan je als werkgever een betere controle uitoefenen op de buitendienst. Via ritregistratie kan je immers de routes opvolgen die de verschillende bedrijfsvoertuigen afleggen, en bekijken of ze de meest efficiënte route volgen (dankzij een gedetailleerde route navigatie). Met rittenregistratie kan je dus ook op brandstofkosten heel wat besparen.

Je kan als bedrijfsleider ook eenvoudig je werkzaamheden coördineren door gebruik te maken van rittenregistratie. Via de gegevens van de rittenregistratie kan je zien wie zich waar bevindt, en bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde werknemers naar een onderbemande werf sturen, om de werkzaamheden daar te ondersteunen.

Rittenregistratie biedt dus heel wat voordelen voor bedrijven in de bouwsector. Met rittenregistratie kan je heel wat geld en tijd uitsparen, en je beter concentreren op je kernactiviteiten.

 

Informatie aanvraag