Temperatuurbewaking

temperatuurregistratie

Koeltransporten hebben vaak een grote verantwoordelijkheid. Ze moeten temperatuurgevoelige producten, dikwijls etenswaren, vervoeren over lange afstanden, zonder dat deze producten schade mogen oplopen. Temperatuurbewaking tijdens het transport is dan ook onmisbaar voor elk koeltransport.

Met temperatuurbewaking ben je als bedrijfsleider in staat om de evolutie van de temperatuur in de koelwagen in real time op te volgen, dankzij een nauwkeurige temperatuurregistratie. Aan de hand van de gegevens van de temperatuurbewaking kan je met andere woorden snel ingrijpen wanneer de temperatuur zich niet meer op het juiste peil bevindt. Met temperatuurbewaking kan je dus heel wat schade aan de vervoerde producten vermijden.

Temperatuurbewaking biedt echter nog een ander groot voordeel van transportbedrijven. Temperatuurbewaking zal immers ook de evolutie van de temperatuur nauwkeurig registreren. En dit is interessante informatie die achteraf goed van pas kan komen bij de temperatuursturing.

Stel bijvoorbeeld dat het koeltransport op de bestemming aankomt, en alle producten blijken beschadigd te zijn. Als transportbedrijf zal je al snel met de vinger gewezen worden door de klant. Met de gegevens van de temperatuurbewaking kan je echter aantonen dat de temperatuur steeds op het juiste peil werd Door de gegevens van de temperatuurbewaking zal je dus misschien wel een grote schadeclaim kunnen vermijden.

Temperatuurbewaking kan je dus niet alleen tijdens het koeltransport, maar ook achteraf heel wat kosten besparen. Omwille hiervan is temperatuurbewaking onmisbaar voor elk transportbedrijf.

Informatie aanvraag