Temperatuursturing

Voor koeltransporten is het op peil houden van de juiste temperatuur van cruciaal belang. Meestal worden immers voedingswaren getransporteerd, die bedorven raken indien ze niet op de juiste temperatuur bewaard worden. Temperatuursturing is dus niet enkel een luxe, het is pure noodzaak. Met temperatuursturing kan je immers de temperatuur in de koelwagen bijhouden, analyseren en bijsturen.

Temperatuursturing zal er dus voor zorgen dat je als eigenaar van het transportbedrijf steeds op de hoogte bent van de temperatuur in de koelwagen, en in geval van een defect de chauffeurs van het koeltransport kan waarschuwen. Met behulp van temperatuursturing kan je dus heel wat geld en kosten besparen.

Temperatuursturing is niet alleen belangrijk tijdens het koeltransport, het kan ook nadien nog belangrijke informatie verschaffen. Het systeem van temperatuursturing zal immers de temperatuur in de koelwagen tijdens het transport registreren door middel van een nauwkeurige temperatuurregistratie.

Dit is belangrijke informatie die je kan helpen in geval van schade. Indien de klant je er immers van beschuldigt de goederen niet op de juiste temperatuur bewaard te hebben, dan kan je het tegendeel bewijzen aan de hand van de gegevens die de temperatuursturing je verschaft.

Temperatuursturing van de koelwagen kan je als bedrijf dus heel wat geld besparen. Door tijdig in te grijpen wanneer er een defect is, kan je erger voorkomen. Ook kan je eventuele schadeclaims van klanten vermijden door tijdens het koeltransport nauwgezet de temperatuur bij te houden met behulp van de temperatuursturing en een optimale temperatuurbewaking op te zetten.

Informatie aanvraag