Verplaatsingskosten

Medewerkers hebben heel wat verplaatsingskosten omdat zich elke dag van en naar het werk verplaatsen. Ook tijdens de uren maken werknemers vaak verplaatsing, waardoor de verplaatsingskosten al gauw hoog kunnen oplopen. Verplaatsingskosten worden dan ook vergoed door de werkgever, waardoor deze kosten voor de werknemer draaglijker worden.

Werknemers maken enkel verplaatsingskosten indien hij de verplaatsingen op eigen kracht of via eigen middelen maakt. Een werknemer maakt dus verplaatsingskosten wanneer hij naar het werk rijdt door middel van een eigen wagen, of de trein neemt om naar het werk te rijden. Werknemers die gebruik maken van een bedrijfsvoertuig maken geen verplaatsingskosten, maar mobiliteitskosten, en zullen dus vergoed worden door middel van een mobiliteitsvergoeding.

De verplaatsingsvergoeding zal de verplaatsingskosten vergoeden op basis van het aantal afgelegde kilometers. Om de verplaatsingsvergoeding dus correct te kunnen berekenen, is het noodzakelijk om het aantal afgelegde kilometers nauwkeurig te registreren aan de hand van een accurate kilometerregistratie. Indien de werknemer met de wagen rijdt, kan de werkgever ervoor kiezen om een GPS tracker systeem in de wagen te installeren. Dit systeem zal automatisch alle afgelegde kilometers kunnen registreren. Op het einde van de maand worden de verplaatsingskosten automatisch berekend door een nauwkeurige kilometerberekening.

Ook werknemers die verplaatsingskosten maken door met de trein of een ander publiek vervoersmiddel te reizen, zullen vergoed worden op basis van het aantal kilometers dat ze afleggen. Hierbij zullen de verplaatsingskosten berekend worden aan de hand van het aantal kilometers dat op het treinkaartje vermeld staat.

 

Informatie aanvraag