Aanwezigheidsregistratie bouw: verplichte registratie van de werknemers

Bent u de aangevende aannemer op een bouwwerf? Dan moet u er sinds 1 april 2014 op toekijken dat alle werknemers aangemeld zijn bij de RSZ. De aanwezigheidsregistratie op werven is verplicht voor alle werknemers die zich op de bouwwerf bevinden, zoals bouwvakarbeiders, zelfstandigen, de directie, uitzendkrachten, architecten en veiligheidscoördinatoren. Deze verplichting geldt voor zowel Belgen als buitenlanders. De overheid stelde deze maatregel op om sociale fraude op bouwwerven tegen te gaan.

De elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven

De elektronische aanwezigheidsregistratie geldt voor bouwplaatsen waar werken in onroerende staat uitgevoerd worden met een totale waarde van minimaal 800.000 euro. Voor de aanwezigheidsregistratie worden de gegevens van de werknemer, de werkgever, de werf en de datum doorgegeven. Zijn deze gegevens onjuist? Dan kunnen hier sancties op volgen. Deze sancties werden aanvankelijk ingevoerd vanaf 1 oktober 2014, maar zijn door de nieuwe regering uitgesteld tot eind 2014. Bij foute gegevens van de werknemer gaat het om een administratieve boete tussen 60 en 600 euro. Is de aannemer, onderaannemer of bouwdirectie niet in orde met de verplichte aanwezigheidsregistratie? Dan lopen de boetes op tot 6000 euro. Het is dus van groot belang dat de aanwezigheidsregistratie correct gebeurt. De registratie moet steeds plaatsvinden voordat de persoon de werken uitvoert en moet bovendien dagelijks ingevoerd worden. Om de administratie wat te verlichten, hebben we enkele oplossingen ontwikkeld.

De oplossingen van track-and-trace

Via het registratiesysteem Checkinatwork van de RSZ kunnen werknemers op vier manieren aangemeld worden. U kan kiezen voor de website of app van Checkinatwork of om werknemers langs een gateway van Checkinatwork te laten passeren.

Een laatste oplossing is de koppeling van de webservice van de RSZ aan een extern systeem zoals een planningspakket of track-and-trace. Ons track-and-trace systeem maakt het mogelijk om de elektronische aanwezigheidsregistratie snel in orde te brengen:

  • Via een badge in een voertuig kunnen de ritten, uren en mobiliteit van de wagen gemeten worden. Daarnaast zorgt deze badge ervoor dat de aanwezigheid op bouwwerven gemakkelijk geregistreerd wordt.
  • Via de CheckinatRAM app kunnen werknemers zichzelf en collega’s aanmelden.
  • Tot slot kan ook de Construbadge gebruikt worden voor de aanwezigheidsregistratie. De Construbadge is een identificatiemiddel voor werknemers dat alle gegevens van de werknemer bevat, waardoor een koppeling tussen beide een zeer gemakkelijke oplossing is.

Wil u graag meer informatie over onze oplossingen voor de aanwezigheidsregistratie in de bouw? Neem dan gerust contact met ons op.