Automatische rittenadministratie

Beschikt uw onderneming over een groot wagenpark? Of leggen uw werknemers heel wat professionele kilometers af? Dan hebt u te maken met een niet te onderschatten rittenadministratie. Als uw administratieve medewerkers alle kilometervergoedingen nog manueel berekenen, is het dringend tijd om over te schakelen op automatische rittenadministratie. Ontdek hier de unieke voordelen!

Automatische rittenadministratie: minder tijdverlies, hogere productiviteit

Minder administratie betekent minder verloren tijd en bijgevolg een hogere productiviteit. Het hoeft dan ook geen betoog dat automatische rittenadministratie de rendabiliteit van uw onderneming automatisch de hoogte instuwt. Automatische rittenadministratie via het RAM track & track systeem houdt alle kilometergegevens nauwkeurig bij: afstanden, chauffeur, tijdstippen, … Op die manier hoeven uw werknemers op de baan dit niet meer manueel in te vullen en hoeft uw administratie geen dikke stapel papieren meer te verwerken!

Automatische rittenadministratie: geen discussies meer

Bij ondernemingen die nog niet overgeschakeld zijn op automatische rittenadministratie, durven er al eens slordigheden of onnauwkeurigheden in de kilometerregistratie te sluipen. Dat leidt dan weer tot mogelijke discussies over de berekening van de kilometervergoeding op het einde van de maand. Met automatische rittenadministratie maakt u daar definitief komaf mee. Alles wordt nauwkeurig geregistreerd én meteen in een handig overzicht gegoten dat u aan de loonbrief kunt toevoegen. Handig, niet?

Automatische rittenadministratie: realtime inzichten

De voordelen van automatische rittenadministratie beperken zich niet tot tijdwinst en nauwkeurigheid. Dankzij gps tracking krijgt u ook realtime inzicht in de status van uw wagenpark. 24u/24u weet u waar uw bedrijfsvoertuigen zich bevinden. Ideaal om uw werknemers te allen tijde optimaal in te zetten en verschillende werven te coördineren. Bovendien wordt het veel gemakkelijker om het rijgedrag van uw werknemers bij te sturen. Op basis van objectieve gegevens kunt u hen aanmanen om zuiniger te rijden, efficiëntere routes te nemen, …

Wilt u meer informatie over gps rittenregistratie?

> Neem dan nu contact met ons op