Bedrijfswagen voordeel alle aard

Een bedrijfswagen valt onder de regeling ‘voordeel alle aard’. Daaronder verstaat de overheid een voordeel dat de werkgever toekent aan de werknemer. Die voordelen maken deel uit van het inkomen, en dus moet de werknemer er belasting op betalen. Je werknemers worden dus ook belast op hun bedrijfswagen.

Hoe wordt het voordeel alle aard berekend?

De belasting die je werknemers betalen op een bedrijfswagen is een vorm van bedrijfsvoorheffing. Die bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot en op basis van de cataloguswaarde. Je werknemers betalen dus minder belasting voor een zuinige en/of goedkope wagen, terwijl ze voor minder zuinige en/of dure bedrijfswagens meer belastingen betalen. Daarnaast is ook de ouderdom van de wagen van belang: naargelang de wagen ouder wordt, daalt ook de initiële cataloguswaarde op basis waarvan het voordeel alle aard berekend wordt.

Hoeveel bedraagt het voordeel alle aard voor bedrijfswagens?

De belasting die men op een bedrijfswagen betaalt wordt dus berekend op basis van de CO2-uitstoot en op basis van de cataloguswaarde. Daarbij wordt een CO2-percentage toegepast op zes zevende van de cataloguswaarde:

  • De cataloguswaarde is de catalogusprijs van de bedrijfswagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en btw, zonder rekening te houden met eventuele kortingen. Voor nieuwe auto’s wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de volledige cataloguswaarde, voor oudere auto’s gaat het slechts om een percentage daarvan. Zo wordt voor een auto die tussen de 37 en de 48 maanden oud is de belasting berekend op basis van 82 procent van de cataloguswaarde.
  • Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 procent voor een uitstoot van 112 g/km (benzine en LPG) of 93 g/km (diesel). Ligt de uitstoot van je bedrijfswagen hoger, dan wordt het basispercentage van 5,5 procent verhoogt met 0,1 procent per CO2-gram extra, tot maximum 18 procent. Andersom wordt het basispercentage verlaagd tot minimum 4 procent voor zuinige wagens.