BTW-aftrek voor bedrijfswagens 2013: welke methode kiezen?

Gedaan met het voordeel alle aard. Vanaf 1 januari 2013 wordt de BTW-aftrek voor bedrijfswagens bepaald aan de hand van de verhouding tussen privé gereden kilometers en professioneel gereden kilometers. Om die verhouding te bepalen, laat de BTW administratie de keuze tussen 3 methoden. Wat zijn die drie methoden, en vooral, welke is de meest voordelige in uw situatie?

Eerste methode: interessant bij veel beroepskilometers

In de eerste methode bepaalt de belastingplichtige de verhouding tussen privé en professioneel gereden kilometers door zelf een sluitende rittenadministratie bij te houden. Hier noteert hij ondermeer het aantal gereden ritten, begin- en eindadres, aantal kilometers, enz.

De maximale BTW-aftrek voor personenwagens bedraagt in dit geval 50%. Voor lichte vrachtwagens bedraagt de maximale BTW-aftrek 100%. De rittenadministratie moet worden bijgehouden voor elk afzonderlijk voertuig.

Deze eerste methode is duidelijk de meest voordelige wanneer een wagenpark vooral bestaat uit zogenaamde tool voertuigen, met meer dan 50% beroepsgebruik. In dat geval zal immers steeds de maximale BTW-aftrek van 50% gelden voor personenwagens. Voor lichte vrachtwagens geldt het werkelijk aandeel beroepskilometers. Hoe meer beroepskilometers, hoe hoger de BTW-aftrek.

Tweede methode: korte afstand woon-werk

In de tweede methode bepaalt een formule de verhouding tussen privé kilometers en beroepskilometers. Deze methode heeft als voordeel dat het minder omslachtig is dan de eerste methode. Men bepaalt een forfaitaire raming van het aantal privé-kilometers, gebaseerd op de werkelijke woon-werkafstand. Er wordt uitgegaan van 200 werkdagen per jaar, en er worden nog 6.000 bijkomende forfaitaire privé-kilometers bijgeteld. Het jaarlijks aantal privé-kilometers bedraagt bijgevolg:

Afstand woon-werk * 2 * 200 + 6000

Deze tweede methode is minder voordelig naarmate de werknemer verder van het werk woont (het afstand woon-werk wordt immers beschouwd als een privé traject). Bij een woon-werkafstand van 16 kilometer, en een totaal aantal gereden kilometers van 17.400, bedraagt de BTW-aftrek slechts 29% op een maximum van 50%. Woont diezelfde werknemer slechts op 5 kilometer afstand van het werk, dan komt hij wel in aanmerking voor de maximale BTW-aftrek van 50%.

Derde methode: interessant bij veel privé-kilometers

In de derde methode, die uitsluitend toepasbaar is bij een wagenpark van meer dan 4 bedrijfswagens, wordt een algemeen forfaitair beroepsgebruik vastgesteld op 35%. Deze methode is vooral interessant wanneer de bedrijfswagen vooral als verloningsinstrument wordt toegekend. Vaak ligt het aandeel privé-kilometers in dit geval zeer hoog, waardoor de belastingplichtige met 35% BTW-aftrek vaak meer kan aftrekken dan in werkelijkheid het geval zou zijn.

Zelf uitrekenen is de boodschap!

Hoe dan ook is het belangrijk om steeds goed uit te rekenen wat in uw geval de meest interessante methode is. Zoals gebleken hangt het percentage BTW-aftrek vaak af van verschillende factoren, zodat elk geval apart best afzonderlijk berekend wordt.