Checkinatwork: aanwezigheidsregistratie in de bouw

Checkinatwork is de benaming die de overheid geeft aan een regel die vanaf 1 januari 2015 opgelegd wordt aan de bouwsector: elektronische aanwezigheidsregistratie. Met deze maatregel wil de overheid de sociale en fiscale fraude in de bouwsector een halt toeroepen. Bouwbedrijven zijn verplicht om hun medewerkers elektronisch te registreren. Wie dat niet doet, riskeert een boete.

Met Checkinatwork uw werknemers registreren

De nieuwe registratiemaatregel in de bouwsector creëert onvermijdelijk extra administratief werk. Toch bestaat er een manier om dat werk tot een minimum te beperken. Met specifieke software voor aanwezigheidsregistratie wordt de administratie grotendeels geautomatiseerd, dankzij gebruiksvriendelijke digitale toepassingen. Zo werkt u efficiënt en kunnen ook uw administratieve medewerkers de elektronische aanwezigheidsregistratie op korte tijd afhandelen en begeleiden.

De naam Checkinatwork zegt al waar het systeem voor staat: de werknemer registreert zijn aanwezigheid op het werk – of op de werf, in het geval van bouwarbeiders. Dit doen ze eenvoudigweg met een badge. De badge registreert de gegevens van de arbeider, en stuurt die rechtstreeks door naar de RSZ. Zo is er geen overbodig dataverkeer en komen de aanwezigheidsgegevens meteen bij de juiste instantie terecht.

‘Inchecken’ op het werk met CheckinatRAM

Een van de grote spelers op gebied van mobiele datacommunicatie is RAM Mobile Data. Zij ontwikkelden een gebruiksvriendelijke module om de door de overheid opgelegde elektronische aanwezigheidsregistratie makkelijk te laten verlopen. De digitale toepassing heet CheckinatRAM en kan door iedereen gebruikt worden, ongeacht de nationaliteit van de gebruiker – dat laatste is immers niet onbelangrijk in de bouwsector, waar werknemers van verschillende afkomst met elkaar samenwerken. Met de construbadge – zo heet de badge die de werknemers in de bouw gebruiken om hun aanwezigheid te registreren – verloopt het ‘inchecken’ op de werf vlot en vlekkeloos.

Aanwezigheidsregistratie in de bouw verplicht vanaf 1 januari 2015

De elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouwsector is niet iets om licht over te gaan of opzij te zetten als ‘het zoveelste maatregeltje’ van de overheid. Bouwbedrijven zijn vanaf 1 januari 2015 wel degelijk verplicht om de registratie in te voeren. Wie dat niet doet en bezoek krijgt van de controlerende overheidsdiensten, kan zeker zijn van een fikse boete.

Toch is deze verplichting van de elektronische aanwezigheidsregistratie geen reden tot paniek. Met CheckinatRAM staat er een eenvoudig registratiesysteem klaar, dat snel geïmplementeerd kan worden en opvalt door zijn efficiëntie.

Meer weten over de mogelijkheden van elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouw? Vraag informatie aan bij RAM Mobile Data. Een demonstratie in uw bedrijf behoort eveneens tot de mogelijkheden.