Checkinatwork: je aanwezigheid op een bouwwerf registreren

Checkinatwork is een eenvoudige tool waarmee de aanwezigheid op bouwwerven geregistreerd wordt. Dit is sinds 2014 verplicht voor grote tijdelijke en mobiele werkplaatsen in de bouwsector. We geven graag een woordje uitleg bij het hoe en waarom van deze tool.

Wat is checkinatwork?

Checkinatwork is een systeem van de RSZ om de aanwezigheid op bouwwerven te registreren. Het is sinds 1 april 2014 namelijk bij wet verplicht om de aanwezigheden op grote bouwwerven met een totale waarde vaan 800 000 euro exclusief btw of meer te registreren. Iedereen die actief betrokken is bij de werf en onroerende activiteiten uitvoert moet via het systeem zijn aanwezigheid bevestigen. Dit gebeurt dagelijks bij aankomst.

Welke gegevens worden geregistreerd?

Het systeem registreert de persoonlijke gegevens met behulp van het rijksregisternummer, het BIS- of L1-Limosanummer. Daarnaast worden de plaats van de werf, de identiteitsgegevens van de werkgever, de gegevens van de bouwheer en de datum van de registratie ingediend in het systeem. Deze gegevens geven de RSZ duidelijkheid over wie waar en wanneer actief is.

Automatische Checkinatwork

Je kan de checkinatwork-tool op verschillende manieren raadplegen. Het is mogelijk om via een computer op de werf je aanwezigheid te registreren, via de applicatie is dit eveneens mogelijk op je smartphone of tablet of de werknemers passeren via een gateway van checkinatwork. Een laatste mogelijkheid is het systeem koppelen met je ritregistratiesysteem zoals dat van RAM track-and-trace. Dit systeem maakt het mogelijk de verplichte aanwezigheidsregistratie snel in orde te maken op drie verschillende manieren:

  1. Een badge in een voertuig: door een badge te plaatsen in het gebruikte voertuig worden de ritten, uren en mobiliteit van de wagen gemeten. Bij het betreden van de bouwwerf zorgt de badge ervoor dat de aanwezigheid geregistreerd wordt.
  2. Via de CheckinatRAMapp kunt u zichzelf en collega’s aanmelden
  3. De Construbadge: dit identificatiemiddel bevat alle gegevens van de werknemer, een koppeling tussen de badge en de aanwezigheidsregistratietool Checkinatwork biedt eveneens een gemakkelijke oplosing.