De Construbadge: visuele identificatie op bouwwerven

Vanaf oktober is de Construbadge verplicht in de bouw. Alle arbeiders horen die te dragen zodat ze zich te allen tijde kunnen identificeren. De badge dient om zwartwerk, sociale wantoestanden en illegale tewerkstelling aan banden te leggen en kan ook een rol spelen in het kader van de wetgeving rond aanwezigheidsregistratie, bijvoorbeeld in combinatie met track-and-trace.

De Construbadge: enkel voor arbeiders, niet voor bedienden

Ben je als arbeider actief in de bouwsector? Dan krijg je in de loop van de maand september je badge toegestuurd. Concreet gaat het om alle bouwvakkers die geregistreerd zijn via een DMFA- of Limosa-aangifte. De lijst wordt ook aangezuiverd met de gegevens van DIMONA-IN en DIMONA-OUT. Arbeiders die meer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, krijgen een brief met instructies om de badge te verkrijgen voor wanneer ze weer aan het werk gaan. Werknemers die ingeschreven zijn als bediende krijgen géén badge.

De Construbadge: tegen wantoestanden en fraude

De badge moet identificatie ter plaatse gemakkelijk maken. De aannemer heeft zo altijd een zicht op het aantal aanwezige werknemers en voor de arbeidsinspectie is het een middel om wantoestanden tegen te gaan. Naast de naam van de betrokken arbeider, diens werkgever en de geldigheidsduur van de badge is ook een pasfoto inbegrepen.

De Construbadge en elektronische aanwezigheidsregistratie

De Construbadge kan ook een rol spelen bij de elektronische aanwezigheidsregistratie via een track-and-tracesysteem. Zodra de werknemer de werf betreedt, wordt zijn aanwezigheid via een chip en een kaartlezer geregistreerd zodat manueel inloggen via de applicatie van de RSZ (Checkin at work) overbodig wordt. De wetgeving geldt in eerste instantie voor bouwplaatsen waar werken in onroerende staat uitgevoerd worden met een totale waarde van minimaal 800.000 euro.

Maak het leven van je arbeiders op de werf een stukje gemakkelijker en kies voor een performant track-and-tracesysteem!