De wettelijke kilometervergoeding uitgelegd

Als je met je eigen wagen van en naar het werk rijdt, dan betaalt je werkgever vaak een kilometervergoeding die geregeld is in een cao. Voor verplaatsingen die je in het kader van je werk uitvoert, heb je dan weer recht op een wettelijke kilometervergoeding. Hoeveel die vergoeding precies bedraag,t is wettelijk vastgelegd en kan je dus gemakkelijk zelf berekenen. Een rittenregistratiesysteem maakt het berekenen van de wettelijke kilometervergoeding veel eenvoudiger.

Hoeveel bedraagt de wettelijke kilometervergoeding?

De wettelijke kilometervergoeding die je als werkgever per kilometer betaalt, wordt jaarlijks geïndexeerd. Daardoor verandert ze ook jaarlijks. Tot en met 30 juni 2015 ligt de vergoeding op 0,3460 euro per kilometer. Zowel ambtenaren als werknemers uit de privésector krijgen deze kilometervergoeding als ze zich met hun eigen wagen verplaatsen in het kader van hun werk. Voor werknemers die gebruikmaken van het openbaar vervoer gelden er uiteraard andere regels. Zij krijgenbijvoorbeeld hun abonnement deels terugbetaald.

Hoe bereken je de wettelijke kilometervergoeding?

De wettelijke kilometervergoeding zelf berekenen kan uitgroeien tot een huzarenstukje. Je moet voor elke werknemer weten hoeveel kilometer hij elke dag aflegt, en vervolgens berekenen hoeveel kilometervergoeding je moet betalen. Als je werknemers alles met pen en papier moeten bijhouden, dan leidt dat onvermijdelijk tot fouten.

Een kilometerregistratiesysteem berekent de wettelijke kilometervergoeding automatisch

Het kan ook anders! Een automatisch kilometerregistratiesysteem dat werkt op basis van GPS-trackers in bedrijfswagens berekent het aantal gereden kilometers en de kilometervergoeding automatisch. Je weet exact hoeveel kilometers je werknemers afleggen en alles wordt automatisch gerapporteerd. Bovendien kunnen werknemers heel eenvoudig omschakelen van werk- naar privékilometers. Dankzij dit trackingsysteem maak je geen fouten meer en ben je er zeker van dat je werknemers de correcte vergoeding krijgen voor hun afgelegde kilometers in het kader van hun werk.