Keurmerk voor rittenregistratie in Nederland: ook interessant voor België?

In Nederland bestaat sinds 2013 een Keurmerk RitRegistratieSytemen. Deze volledig onafhankelijke stichting, geeft een keurmerk aan ritregistratiesystemen die voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, krijgt het ritregistratiesysteem een certificaat dat gedurende 3 jaar geldig is. Het certificaat wordt toegekend aan het systeem en niet aan de leverancier.

Waarom een keurmerk voor ritregistratiesystemen?

In België moet sinds 2013 een onderscheid gemaakt worden tussen privé en zakelijke kilometers om zo de BTW-aftrek te bepalen. Door de ritregistratie volautomatisch te laten verlopen, kan de bijhorende administratie beperkt worden en zo tijd en geld gewonnen worden. Hiervoor moeten de systemen dus overeenstemmen met de wettelijke bepalingen en normen opgelegd door de overheid.

De voordelen van een keurmerk voor ritregistratiesystemen

Wie over een ritregistratiesysteem met een keurmerk beschikt, kan ervan uit dat zijn systeem voldoet aan alle wettelijke bepalingen en normen inzake ritregistratie. Zo kan de registratie en verdeling privé/zakelijk volautomatisch gebeuren, wat uw administratie ten goede komt. Door regelmatige controle wordt de kwaliteit gepolst en gewaarborgd. Leveranciers die niet meer voldoen, raken hun certificaat kwijt. Door nauw in contact te staan met de overheidsinstanties, zijn de gekeurde systemen steeds up-to-date. 1 van de voorwaarden van het keurmerk bij onze Noorderburen, is de garantie op respect van privacy.