Komt er verandering in de mobiliteitsvergoeding in 2015?

Sinds 1 juli 2014 zijn werkgevers verplicht een mobiliteitsvergoeding uit te keren aan werknemers waarvan de werkplaats niet bepaald is. Daarnaast moet die uitkering gedetailleerd gecommuniceerd worden in de loonfiche. Er wordt verwacht dat de bedragen van de mobiliteitsvergoeding in 2015 zullen wijzigen. Wat is de stand van zaken in februari 2015?

Is er een verandering van de mobiliteitsvergoeding op til?

De mobiliteitsvergoeding is een tussenkomst waar werknemers met een wisselende werkplaats recht op hebben. De vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd en jaarlijks aangepast aan de realiteit. In 2015 zijn er echter geen fundamentele wijzigingen op til zijn, noch wijzigingen aan de berekeningen. Wat wél kan wijzigen zijn de bedragen van de mobiliteitsvergoeding. Voorlopig zijn er echter nog geen wijzigingen aangekondigd voor 1 februari 2015. Nu is het afwachten of er wijzigingen voor maart aangekondigd worden.

Voor wie is de mobiliteitsvergoeding in 2015?

De mobiliteitsvergoeding is enkel geldig in bepaalde sectoren. Dit zijn sectoren waar de werknemer geen vast bepaalde werkplaats heeft. Iedereen die in de metaal-, machine- en elektrische bouw, de bouwsector, elektriciteit of tuinbouw werkt, heeft recht op een mobiliteitsvergoeding. Per sector zijn de bedragen en regels anders. Controleer dus bij uw vakbond of werkgever hoe dit juist in zijn werk gaat.

Automatische berekening mobiliteitsvergoeding

De berekening van de mobiliteitsvergoeding is nog steeds erg complex. Het aantal werkelijk gereden kilometers moet in kaart gebracht worden en aan de hand daarvan wordt de maandelijkse vergoeding berekend. Om dit proces te vereenvoudigen is automatische ritregistratie een goed idee. Met het automatische ritregistratiesysteem van RAM Track-and-Trace worden de werkelijk gereden kilometers automatisch in kaart gebracht. Deze worden gerapporteerd en kunnen eenvoudig geraadpleegd worden bij het uitkeren van de mobiliteitsvergoeding.