Mobiliteitsvergoeding 2015: weinig wijzigingen in het verschiet

De regelgeving rond de mobiliteitsvergoedingen zal in 2015 niet drastisch aangepast worden. Met andere woorden: ook in 2015 blijft de berekening ervan een hels karwei die HR-afdelingen overal te lande vele hoofdbrekens bezorgt. Gelukkig kan het anders: dankzij het automatische ritregistratiesysteem van RAM loopt de loonberekening van je werknemers in 2015 op wieltjes.

Lichte tariefaanpassingen in 2015

Elk jaar wordt de mobiliteitsvergoeding aangepast aan de realiteit. Ook in 2015 zullen de tarieven worden aangepast. Verwacht echter geen fundamentele wijzigingen. Meer dan een indexering staat er wellicht niet te gebeuren. En ook aan de berekeningswijze van de mobiliteitsvergoeding wordt in 2015 zo goed als zeker niet getornd.

Welke sectoren hebben recht op een mobiliteitsvergoeding in 2015

Of arbeiders al dan niet recht hebben op een mobiliteitsvergoeding, is afhankelijk van de sector waarin ze actief zijn. Volgende sectoren komen sowieso in aanmerking:

De mobiliteitsvergoeding blijft ook in 2015 een complexe zaak

Elke sector heeft zijn eigen tarieven en regels, wat het voor de administratie niet eenvoudig maakt om alle betalingen correct af te handelen. Hoeveel een werknemer ontvangt, is onder andere afhankelijk van het aantal gereden kilometers, de auto in kwestie en of er al dan niet een passagier meerijdt.

Track-and-trace maakt de mobiliteitsvergoeding eenvoudig

Al die parameters manueel in kaart brengen, is bijna onbegonnen werk. Tenzij het automatisch kan, natuurlijk. Met het track-and-tracesysteem van RAM wordt de mobiliteitsvergoeding berekenen kinderspel. Het aantal afgelegde kilometers wordt automatisch geregistreerd en de chauffeur heeft de mogelijkheid een onderscheid te maken tussen privé en werkgerelateerde afstanden. Eén druk op de knop en het systeem giet alles in een handig overzicht. Zo verliest je administratie een stuk minder tijd en jij kunt je bezighouden met de écht belangrijke zaken: het runnen van je bedrijf.