Mobiliteitsvergoeding bouw berekenen: makkelijk en efficiënt

In de bouwsector zijn verplaatsingen dagelijkse kost. Vaak leggen arbeiders in de bouw dagelijks tientallen kilometers af om op de bouwwerf te raken. Daarom werd de mobiliteitsvergoeding bouw in het leven geroepen: een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten voor werknemers in de bouwsector. Voor een correcte berekening van die verplaatsingskosten is de tracking software van RAM track-and-trace een handige tool.

Mobiliteitsvergoeding: enkel voor meer dan tien kilometer

Als werkgever bent u verplicht om ieder kwartaal een gedetailleerd overzicht van de mobiliteitsvergoedingen per werknemer af te leveren. In dat overzicht neemt u de afgelegde kilometers per werknemer en per afzonderlijk voertuig op. Belangrijk is dat het hier gaat om de werkelijk afgelegde kilometers die dagelijks worden afgelegd. Zijn dat er meer dan tien? Dan wordt de mobiliteitsvergoeding toegekend. Legt een werknemer elke dag wel kilometers af voor woon-werkverkeer, maar zijn het er minder dan tien? Dan maakt hij geen aanspraak op een mobiliteitsvergoeding.

Onderscheid tussen chauffeur en arbeider voor mobiliteitsvergoeding bouw

Iedere werknemer in de bouwsector heeft recht op de mobiliteitsvergoeding, maar er wordt hierbij wel een onderscheid gemaakt tussen de verschillende functies die ze uitoefenen. Doorgaans voert een arbeider-chauffeur zijn collega’s van en naar de bouwwerf waar ze op dat moment een project uitvoeren. Voor deze chauffeurs in de bouw geldt een vast barema voor de mobiliteitsvergoeding, namelijk 0,1316 per afgelegde kilometer. Dat is meteen ook het maximumbedrag dat u mag uitkeren als u de mobiliteitsvergoeding vrijgesteld wil houden van RSZ en belastingen. Voor de andere arbeiders in de bouw die geen chauffeur zijn, hangt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding af van het aantal afgelegde kilometers. Het is dus variabel, conform deze barema’s:

Werkelijk totale afgelegde afstand per dag           Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug

0 tot 59 km                                                                    € 0,0516

60 tot 77 km                                                                  € 0,0563

78 tot 103 km                                                               € 0,0583

104 tot 129 km                                                             € 0,0603

130 tot 155 km                                                             € 0,0644

156 tot 207 km                                                             € 0,0682

208 tot 259 km                                                             € 0,0703

260 km en meer                                             € 0,0723

De mobiliteitsvergoeding makkelijk berekenen met track-and-trace

Om de mobiliteitsvergoedingen voor uw werknemers te berekenen en bij te houden, is een trackingsysteem onontbeerlijk. Met de tracking software van RAM track-and-trace registreert u automatisch de afgelegde kilometers van uw werknemers. Het systeem houdt alles mooi bij, zodat u op het einde van de maand een overzicht hebt en de uitbetaling bijgevolg vlot verloopt. Een efficiënte werkwijze, waarmee u tijd en geld bespaart.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van RAM track-and-trace voor uw berekening van de mobiliteitsvergoeding? Contacteer onze medewerkers voor meer informatie.