Privacy rittenadministratie

Rittenadministratie via track-and-trace registreert nauwkeurig elke kilometer die uw personeel aflegt. Op die manier wordt de mobiliteitsvergoeding snel en efficiënt berekend. En de privacy van uw chauffeurs? Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Dankzij het keurmerk rittenadministratie, ons trackingsysteem, het softwarepakket en de aan-uitschakelaar kunt u op beide oren slapen. De privacy is op elk moment gewaarborgd!

Privacy rittenadministratie: beveiligde gegevens

Het rittenadministratiesysteem van RAM Track-and-Trace registreert exact en in realtime de ritgegevens van uw chauffeurs. Die data worden automatisch gerapporteerd in de tracking software. Om de gegevens van de verschillende chauffeurs te raadplegen, moet u inloggen. Daarbij kunt u zelf bepalen wie toegang krijgt tot welke gegevens. Op deze manier blijft de privacy van uw chauffeurs beschermd.

Chauffeurs hebben privacy in eigen handen

Uw chauffeurs kunnen zelf waken over hun privacy, want ze beschikken over een aan/uit-schakelaar. Ze kunnen die schakelaar heel gemakkelijk uitschakelen wanneer ze privékilometers rijden die niet meer geregistreerd moeten worden. Denk maar aan de weekends of op feestdagen. Die schakelaar zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen privékilometers en professionele kilometers.

De privacy van de rittenadministratie staat centraal

Bij de ontwikkeling van het RAM Rittenadministratiesysteem werd bijzondere aandacht geschonken aan het welzijn én de privacy van de bestuurder. Bij alle oplossingen staat de privacy van de bestuurder centraal. Met de rittenadministratie van RAM Track-and-Trace hoeft u zich geen zorgen te maken: u bent wettelijk in orde én de werktevredenheid van uw werknemers gaat erop vooruit.

Keurmerk rittenadministratie om de privacy te verzekeren

De rittenadministratie van RAM Track-and-Trace is een ritregistratiesysteem met keurmerk. Dit keurmerk werd in het leven geroepen om een normenkader vast te leggen, met speciale aandacht voor privacy. Want rittenadministratie is uiteraard geen Big Brother-systeem waarbij u als werkgever het reilen en zeilen van uw werknemers in hun vrije tijd kan monitoren. Het keurmerk rittenadministratie, met zijn strikte regels en duidelijke normen, garandeert dat de privacy van de werknemers te allen tijde wordt gerespecteerd!

Hebt u nog vragen omtrent de privacy van de rittenadministratie?

>Neem dan contact met ons op en ontdek de zorg voor privacy die wij in onze producten leggen!