Privacy rittenregistratiesystemen

Rittenregistratiesystemen houden verschillende voordelen in. Denk maar aan een vlottere administratie, een beter zicht op de gereden kilometers en het onderhoud van de wagens, het lokaliseren van gestolen voertuigen, enzovoort.

Er worden echter nogal wat vraagtekens geplaatst naast de privacy van werknemers die gebruik maken van een bedrijfswagen met een rittenregistratiesysteem. De (foute) vooroordelen rond rittenregistratie zijn alleen maar olie op het vuur…

Uw privacy en de privacy van uw werknemers gevrijwaard

RAM track and trace garandeert een waterdichte beveiliging van uw gegevens en houdt de regels rond privacy altijd in acht. Zo heeft RAM twee fundamentele issues met de rittenregistratiesystemen opgelost.

Keurmerk rittenregistratiesysteem

Een eerste stap in de goede richting kwam er begin 2013 met het keurmerk voor rittenregistratiesystemen.

Dit keurmerk wordt enkel gegeven aan rittenregistratiesystemen (en dus niet de leveranciers) die voldoen aan de eisen van de belastingsdienst. Daarnaast werd er ook een normenkader rond de privacy van uw werknemers en de bescherming van de gegevens bepaald. Bovendien krijgt ook niet om het even wie toegang tot de gegevens.

Alle geregistreerde ritten en bijhorende gegevens worden in een databank opgeslagen en om deze gegevens te raadplegen, moet u zich inloggen. Als zaakvoerder bepaalt u dus zelf wie toegang heeft tot deze gegevens waardoor misbruik uitgesloten wordt.

Geen rittenregistratie tijdens privé-ritten

De tweede issue is het vooroordeel van werknemers dat hun werkgever hen altijd kan controleren via het rittenregistratiesysteem. Het klopt inderdaad dat de werkgever of fleet manager kan controleren waar een bedrijfswagen zich bevindt. Dit is zeer handig wanneer er bijvoorbeeld een dringende interventie moet gebeuren en je als werkgever wilt weten welke werknemer het dichtst in de buurt is.

Het kan echter niet zijn dat de werknemers ook na de uren en dus in hun privétijd gecontroleerd worden. Hiervoor bedacht RAM de privé/zakelijk schakelaar en de privé/zakelijk app. Beide oplossingen hebben als doel de privacy in handen van de werknemer te leggen. Via de schakelaar en de app kan hij zijn wagen namelijk in privéstatus zetten zodat deze kilometers niet langer geregistreerd worden.

U wilt weten of een rittenregistratiesysteem ook iets voor uw bedrijf is? Neem dan vrijblijvend contact op met RAM track and trace.