Rekeningrijden

Rekeningrijden is een begrip dat almaar vaker opduikt wanneer het gaat over mobiliteitsproblemen en de aanpak ervan. Bij rekeningrijden wordt een GPS-systeem in de auto geïnstalleerd dat nauwkeurig registreert hoeveel kilometers je aflegt. Op basis daarvan wordt een vergoeding aangerekend. In de Brusselse GEN-zone loopt momenteel een proefproject.

Rekeningrijden: betalen per kilometer

Het rekeningrijden werd in het leven geroepen om het fileprobleem aan te pakken. De achterliggende gedachte is dat je door hoge tarieven te hanteren tijdens de spitsuren en lage tarieven buiten de spits, de filedruk beter spreidt. In Brussel loopt een proefproject waarbij rekeningrijden tijdens de spitsuren dubbel zo duur is als tijdens de rest van de dag. Tussen 22u en 5u ’s ochtends rij je gratis.

Rekeningrijden: exacte registratie, op elk moment

Voor het Brusselse proefproject werden in totaal zo’n 1200 voertuigen voorzien van een GPS-systeem met track & trace technologie die nauwkeurig bijhoudt hoeveel kilometers op welk op moment werden afgelegd. Op die manier is er nooit discussie over de aangerekende vergoeding en hoeft er niets manueel worden bijgehouden.

Track & trace technologie: ook voor de kilometervergoeding

Track & trace technologie wordt niet alleen toegepast voor het rekeningrijden. Ook voor andere toepassingen is ze bijzonder nuttig. Denk maar aan de berekening van de kilometervergoedingen. Almaar minder bedrijven doen dit nog manueel. Dankzij automatische kilometerregistratie zijn ze namelijk verzekerd van accurate gegevens en winnen ze aan productiviteit en efficiëntie.

Wilt u meer informatie aanvragen over automatische ritregistratie?

> Neem dan contact met ons op