Verplichte aanwezigheidsregistratie bouw

Sinds 1 april 2014 is het verplicht om uw aanwezigheid op een bouwwerf te registreren. Hier hangen echter enkele voorwaarden aan vast. De wetgeving rond de verplichte aanwezigheidsregistratie in de bouw is zeer complex en omvangrijk. We zetten alle facts and figures op een rijtje.

Wanneer is aanwezigheidsregistratie in de bouw verplicht?

Op specifieke bouwplaatsen is de aanwezigheidsregistratie verplicht. Op grote tijdelijke of mobiele bouwplaatsen die een totale waarde hebben van 800.000 euro exclusief btw of meer is de registratie verplicht. Wanneer de waarde van een werf lager ligt dan het respectievelijke bedrag, is de aanwezigheidsregistratie niet verplicht. Tenzij de begroting herzien wordt en het bedrag toch het minimum overschrijdt. In dat geval is de registratie van aanwezigheden alsnog verplicht.

Voor wie is aanwezigheidsregistratie verplicht?

Voor iedereen die actief betrokken is bij het tot stand brengen van de bouw. Dit wil zeggen dat alle arbeiders, zelfstandigen, veiligheidscoördinatoren en andere personen die onroerende activiteiten uitvoeren op de bouw verplicht zijn om hun aanwezigheid te registreren. Studiebureaus, EPB-controleurs en occasionele bezoekers moeten zich echter niet registreren als ze de bouw betreden.

Welke gegevens worden geregistreerd?

De aanwezigheidsregistratie houdt verschillende gegevens van de betrokken personen bij. Zo worden de persoonlijke gegevens geregistreerd via het rijksregisternummer, BIS- of L1-limosanummer. Daarnaast is het belangrijk de plaats van de werf, de identiteitsgegevens van de werkgever en de datum te registreren.

Hoe worden de aanwezigheid geregistreerd?

De aanwezigheidsregistratie op bouwwerven gebeurt via een online tool die de naam ‘Checkinatwork’ draagt. De aanwezigheid kan worden geregistreerd via een desktopcomputer op de website van checkinatwork, via de mobiele app op uw smartphone of tablet, via de gateway (een vereenvoudigde website voor onderweg) of via het track-and-tracesysteem in de wagen van de betrokken persoon.