Verplichte aanwezigheidsregistratie

Sinds 1 januari 2015 geldt  een verplichte aanwezigheidsregistratie in de bouwsector. De nieuwe regel geldt wel niet voor elke bouwwerf of elke werknemer. . De concrete voorwaarden  ontdekt u op deze pagina.

Waarom is het verplicht?

De aanwezigheidsregistratie moet de grootschalige sociale en fiscale fraude in de bouwsector tegengaan.  Met de aanwezigheidsregistratie is het duidelijk en overzichtelijk wie waar en wanneer aan het werk is. Deze gegevens worden rechtstreeks aan de RSZ  doorgestuurd. Zo bent u meteen ‘off the hook’.

Welke data registreert de aanwezigheidsregistratie?

Wanneer u zich incheckt via de elektronische aanwezigheidsregistratie worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd, verwerkt en doorgestuurd:

  • de datum
  • locatie van de werf
  • de gegevens van de werknemer waaronder identiteitsgegevens, rijksregisternummer en BIS- of L1-limosanummer
  • identiteitsgegevens van de werkgever

Wanneer is het verplicht?

De elektronische aanwezigheidsregistratie is normaliter voor alle grote bouwwerven verplicht.  Onder grote bouwwerven verstaat men  alle werven met een totale waarde van minstens 800.000 euro exclusief btw. Met andere woorden is de aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke of mobiele werven met een totale waarde lager dan 800.000 euro exclusief btw niet verplicht.

Voor wie is het verplicht?

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor iedereen die betrokken is bij de bouwsector. Daaronder rekenen we alle arbeiders, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en zelfstandigen.  Studiebureaus, EPB-controleurs en occassionele bezoekers vallen buiten deze verplichting.

Geïnteresseerd?

De elektronische aanwezigheidsregistratie is verplicht en dat zal ook zo blijven. Met Checkinatwork kost het u en uw medewerkers tijd noch moeite om zich te registreren.

De registratie kan namelijk gebeuren via:

  • een applicatie
  • een bestaand track-and-tracesysteem voor uw voertuigen
  • registratie door middel van een Construbadge op de werf

Klinkt het systeem van Checkinatwork u als muziek in de oren? Contacteer ons dan voor een demonstratie.