0% afwijking kilometerstanden

KilometerstandenRitregistratiesystemen worden veel gebruikt voor het berekenen van kilometerstanden, bijvoorbeeld als bewijslast voor de Belastingdienst. Het belang van een correcte kilometerstand is dus van groot belang. De vraag die veel voorkomt bij wagenparkbeheerders en berijders is: “Welke kilometerstand is juist?” Bij gebruik van verschillende route planners krijgt men verschillende afstanden over hetzelfde traject. Om toch tot eenduidigheid te komen wordt meestal de kilometerteller in het voertuig aangehouden als uitgangspunt. Dit is logisch aangezien dit de stand is die de berijder voor zich ziet op het dashboard.

Standaard manieren voor genereren kilometerstanden

Ritregistratiesystemen gebruiken echter andere methoden. Standaard zijn er twee manieren voor het genereren van de kilometers in rapportages van ritregistratiesystemen. Berekening van kilometerstanden door gebruik te maken van het GPS systeem (satelliet communicatie) of via de zogenaamde ‘Pulsteller’ (draaiing van de wielen). Beide hebben echter altijd een kleine afwijking ten opzichte van de kilometerteller. Deze afwijking is in de loop van de jaren kleiner geworden, onder andere door verfijning van de gebruikte GPS software. Hierdoor is de afwijking dusdanig klein dat deze geaccepteerd wordt door de Belastingdienst, mits er regelmatig geijkt wordt. Veel wagenparkbeheerders en berijders zijn zich onvoldoende bewust van deze belangrijke toevoeging, met alle gevolgen van dien.

Nooit meer ijkingen op de kilometerstanden met CAN Bus koppeling

Maar er is hoop. Mocht u niet regelmatig willen ijken, bijvoorbeeld omdat dit veelal geen plezierig werk is (u heeft wel wat beters te doen), dan kan dat door gebruik te maken van een koppeling tussen het ritregistratiesysteem in het voertuig en de kilometerteller van het voertuig, een zogenaamde ‘CAN Bus kilometerteller koppeling’. De kilometerstand in het ritregistratiesysteem is hiermee hetzelfde als die op de kilometerteller in het voertuig en er hoeft niet geijkt te worden. Zeker voor grotere wagenparken is dit een hele opluchting. Het regelmatig ijken van de kilometerstanden van tientallen of honderden voertuigen kost nogal wat tijd. Met een koppeling met de kilometerteller heeft u dus geen afwijkingen meer, hoeft u niet te ijken en kunt u uw kostbare tijd besteden aan andere zaken in uw toch al drukke agenda.

> Lees meer over ons Track-and-trace Fiscaal ritregistratiesysteem met keurmerk en 0% afwijking