Beter presteren op de CO2-Prestatieladder dankzij eco-driving

Lange tijd zagen bedrijven milieu-inspanningen als een onderdeel van hun corporate social responsibility-strategie, en niet veel meer. Dat is intussen wel anders. De CO2-uitstoot beperking dient niet alleen het milieu, maar is ook beter voor uw medewerkers en zelfs uw productiviteit. Eco-driving en de CO2-Prestatieladder vormen een prima voorbeeld van hoe u met milieu-inspanningen dubbele winst boekt.

CO2-uitstoot beperken binnen uw organisatie

In alle gelederen van de samenleving is er behoefte aan uitgebreide inspanningen om de klimaatopwarming tegen te gaan. De uitstoot van broeikasgas beperken staat dan ook bovenaan de agenda van heel wat bedrijven. Ze gaan op zoek naar manieren om minder CO2 uit te stoten en tegelijk andere winsten te boeken, zoals efficiëntiewinst, kostenbesparing (o.a. tot 20% brandstofbesparing) en/of een beter bedrijfsimago. In dat opzicht is de CO2-Prestatieladder erg interessant.

Demo aanvraag

CO2-prestatieladder eco-driving

co2prestatieladderWat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder (initiatiefnemer Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)) is een instrument dat bedrijven helpt om energie te besparen en minder CO2 uit te stoten. De ladder stimuleert bedrijven om hun CO2-uitstoot, en die van hun leveranciers, te kennen en terug te dringen. De belangrijkste stimulans is een fictief voordeel bij aanbestedingen. Opdrachtnemers die hoger scoren op de CO2-Prestatieladder  krijgen een fictieve korting op de inschrijfprijs, waardoor ze een – reëel – voordeel ontvangen bij de gunningsafweging. Met andere woorden: hoe beter uw bedrijf het doet op de CO2-ladder, hoe meer kans u maakt om aanbestedingen binnen te halen.

Eco-driving met RAM track-and-trace: kleine inspanning, groot resultaat

Duurzaamheidsinstrumenten zoals de CO2-Prestatieladder houden doorgaans rekening met een breed spectrum aan mogelijke maatregelen om de milieuprestaties te verbeteren. Sommige maatregelen liggen voor de hand, zoals het verduurzamen van de bedrijfsgebouwen, terwijl andere meer creativiteit vergen.

Scherm eco-driving alg. dashboardScherm eco-driving snelheidsanalyse dashboardScherm eco-driving top flop dashboard

Lees meer over ons Eco driving dashboard

Ideaal voor bedrijven met een groot wagenpark – zoals bouwondernemingen, service & installatie bedrijven – is inzetten op eco-driving. Ten eerste loont het om bij de uitbreiding van uw wagenpark te kiezen voor zuinige wagens met een lage CO2- en fijnstof-uitstoot. Vervolgens moet u uw medewerkers actief aanmoedigen om zuinig en efficiënt te rijden. Wanneer een bestuurder zijn of haar rijstijl subtiel bijstuurt (continue snelheden, snel schakelen, langzaam optrekken, …), levert dat al snel een grote brandstofbesparing op. Bovendien komen de onderhouds- en herstelkosten lager te liggen.

Het RAM track-and-trace-systeem is een onmisbaar hulpmiddel als u eco-driving wilt stimuleren binnen uw organisatie en hoger wilt scoren op de CO2-Prestatieladder. U monitort rijgedrag veel gemakkelijker, wat u in staat stelt om goede berijders te belonen en andere gericht te coachen. Bovendien kunt u hetzelfde track-and-trace systeem eenvoudig voor veel andere doelen gebruiken, waarmee de terugverdientijd verder verkort wordt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik als fiscale bewijslast, fleetmanagement met o.a. alarmering bij APK/onderhoud, materieelbeheer  en de tijdregistratie van gewerkte/gereisde uren voor de (personeels)administratie.

Weten hoe u met eco driving beter scoort op de CO2-Prestatieladder?

Neem dan vrijblijvend contact op