Autobrief 2.0 verschijnt pas in de loop van het vierde kwartaal

Autobrief 2.0De hervorming van de autobelastingen laat op zich wachten. Autobrief 2.0 was aanvankelijk aangekondigd voor juni, later voor Prinsjesdag, maar is nu verschoven naar het vierde kwartaal van 2014. De precieze inhoud van de wetswijziging is voorlopig onbekend. Wel is het duidelijk dat de 14 procent-bijtelling wordt vervangen door een soberdere regeling.

Die ‘soberdere’ regeling van de autobelastingen gaat in op 1 januari 2016 en leidt onder meer tot een aanpassing van de bijtellingspercentages gerelateerd aan de C02-uitstoot. Toen de regering in 2011 autobrief 1 lanceerde, zorgde dat in de bedrijfswereld voor een massale toeloop op het handvol modellen dat aan de verlangde C02-reductie voldeed. Voor de rijder betekende het namelijk een forse verlaging van de bijtelling van oorspronkelijk 20 naar 14 procent. De run op enkele leaseautomodellen verstoorde bovendien de totale automarkt.

Autobrief 2.0: onzekerheid troef

En dus was de sector al lang vragende partij voor een verregaande herziening. Het kabinet van staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) werkt intussen aan een wetswijziging, maar die laat langer op zich wachten dan gepland. Aanvankelijk zou Autobrief 2.0 klaar zijn op Prinsjesdag, maar die termijn is intussen verschoven naar ‘kwartaal 4’. En dus blijft de sector in onzekerheid leven.

De getrapte bijtelling: een eerlijkere berekening van de autobelasting

Vast staat dat de grote sprongen in de bijtelling zullen worden vervangen door geleidelijke stappen: de getrapte bijtelling. De maatregel moet ervoor zorgen dat de berijder sneller bereid is meer te betalen voor een auto die meer aansluit op zijn wensen. Enerzijds heb je een vast tarief (wellicht ergens tussen de 20 en 25 procent), anderzijds ligt ook het ‘betalen naar gebruik’ op tafel. Nu betaalt iedereen die meer dan 500 kilometer privé rijdt evenveel. Betalen naar gebruik moet leiden tot een veel bewuster reisgedrag.

Track-and-trace: maak eenvoudig het onderscheid tussen privé en zakelijk

Om het onderscheid te kunnen maken tussen privékilometers en zakelijke kilometers, is een track-and-tracesysteem de ideale oplossing. Een simpele druk op de knop switcht de telling van privé naar zakelijk en omgekeerd. Bovendien krijg je als werkgever inzage in het rijgedrag van je medewerker. Ontdek alle voordelen van het track-and-tracesysteem!