Autobrief 2: fiscale bijtelling vanaf 1 januari 2016

Autobrief 2 fiscale bijtelling 1 januari 2016In de Autobrief 2 zal het Kabinet, Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën, nader ingaan op de plannen voor de autobelastingen die per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Deze brief zal na Prinsjesdag naar de tweede kamer worden gestuurd. Hierin worden de nieuwe fiscale maatregelen beschreven die het kabinet wil gaan doorvoeren op het gebied van fiscale bijtelling, BPM, motorrijtuigenbelasting en brandstoffen. De autobranche is al maanden in gesprek met de politiek om hier vorm aan te geven. Belangrijk is dat er snel duidelijkheid gegeven moet worden, zodat er voldoende tijd is om te anticiperen op de nieuwe maatregelen. Daarnaast moeten de maatregelen veel minder marktverstoring geven dan de fiscale maatregelen die zijn genomen uit de eerste autobrief uit 2011.

Getrapte bijtelling in Autobrief II

Één van de fiscale maatregelen die op de schop moet is de bijtellingsregeling. De huidige bijtellingspercentages gerelateerd aan de Co2 uitstoot bepalen nu heel sterk de keuze van een berijder vanwege de grote sprongen. Bijna 50% van de nieuw aangeschafte leaseauto’s bevindt zich niet voor niets in de 14% bijtellingscategorie. Zodra een leaseauto net één gram CO2-uitstoot meer heeft dan deze categorie, valt deze gelijk uit de gratie. Het voorstel is dan ook om deze grote sprongen te vervangen door geleidelijke stappen: de getrapte bijtelling. Hiermee is een berijder sneller bereidt iets meer te betalen voor een auto die meer aansluit op zijn wensen. Dit zal uiteindelijk de overheid ook meer opbrengen. Het marktvolume wordt zo ook wat meer evenwichtig verdeeld over de volledige belastingschaal.

Betalen naar gebruik leaseauto?

Daarnaast worden medewerkers met een auto van de zaak, die minder dan 500 kilometers privé rijden, op dit moment vrijgesteld van de bijtelling. Voor wie wel moet bijtellen, maakt het echter niet uit hoeveel privékilometers er zijn afgelegd. Iedereen betaalt evenveel bijtelling, ongeacht of je 600 of 25.000 privékilometers maakt. Het “betalen naar gebruik” zou hierin volgens alle partijen de beste maatregel zijn. Dit zou leiden tot een veel bewuster reisgedrag en onnodig gebruik ontmoedigen. Het belasten van het aantal privékilometers van de leaserijder zou hiermee de meest eerlijke maatregel zijn. Of dit te realiseren is en hier binnen het kabinet genoeg draagvlak voor is, moet blijken uit het resultaat van Autobrief 2.

Privékilometers en zakelijke kilometers onderscheiden

Zit u met de handen in het haar als het gaat om privé- en zakelijke kilometers? Wilt u een oplossing voor de handmatige kilometerregistratie en een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen de gereden kilometers van uw werknemers? Twijfel dan niet langer en kies voor ritregistratie Track-and-trace Fiscaal (met keurmerk ritregistratiesystemen) en wees voorbereid op de toekomst.

> Download gratis ons kennisdocument over fiscale bijtelling bedrijfswagens 2014

 

Door: Jurriaan Lemkes