Autobrief 2 uitgesteld naar medio 2015

staatssecretaris WiebesStaatssecretaris Wiebes heeft Autobrief 2 uitgesteld naar medio 2015. De nieuwe autobelastingen gaan dan pas vanaf 1 januari 2017 in, 2016 wordt een zogenaamd tussenjaar. Bovendien komt de staatssecretaris op korte termijn met een nota van wijziging voor 2016, waarmee hij wil blijven inzetten op verduurzaming, waarbij het erop lijkt dat de lage bijtellingscategorieën voor zuinige auto’s blijven bestaan.

Autobelasting moet onderdeel uitmaken van de totale herziening van het belastingstelsel

Reden voor het uitstel van Autobrief 2 is het feit dat De Kamer heeft aangegeven dat autobelastingen onderdeel moeten uitmaken van de totale herziening van het belastingstelsel. Wiebes reageerde daarop door te stellen dat een ‘prompte, eenzijdig door het kabinet opgestelde autobrief’ daar geen recht aan zou doen, en dat hij daarom de Autobrief 2 niet eerder aanbiedt dan medio 2015. De nieuwe autobelastingen gaan dan pas vanaf 1 januari 2017 in. 2016 wordt een zogeheten tussenjaar: er zullen wel al bepaalde maatregelen genomen worden in afwachting van de nieuwe belastingen die dan in 2017 ingaan.

De Nederlandse autorijder krijgt een pluim

Wiebes geeft de Nederlandse (zakelijke) rijder ook nog een pluim. De CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in Nederland is de laagste in Europa, en het aandeel van elektrische wagens het hoogst. Met de nieuwe autobrief moet de aankoop van zuinige wagen en elektrische wagens verder gestimuleerd worden. Daarnaast hecht de staatssecretaris veel belang aan de stabiliteit van de belastinginkomsten, streeft hij naar minder complexiteit en minder marktverstoring.

Een duurzaam en integraal beleid voorop

Het uitstel van de Autobrief mag dan voor de nodige onzekerheid zorgen, toch is het goed dat Wiebes gehoor geeft aan de vraag voor een duurzaam en integraal beleid, in plaats van ad hoc en onvoldoende uitgewerkte aanpassingen in de autobelastingen. Vooral de eenzijdige focus op de bijtelling zorgde voor heel wat kritiek. Hoe dan ook staat het vast dat de bijtelling zal veranderen. De kans is groot dat er daarbij voor een gestaffelde bijtelling wordt gekozen, waarbij het te betalen bedrag afhankelijk is van de verhouding zakelijk/privé gebruik in plaats van een standaard percentage. Daarvoor is natuurlijk wel een rittenregistratiesysteem nodig dat die zakelijke en privé kilometers bijhoudt. Het track-and-tracesysteem van RAM kan dat bijvoorbeeld: het voldoet aan alle wettelijke vereisten en vereenvoudigt het fleetmanagement van je wagenpark aanzienlijk. Ontdek de voordelen van het track-and-trace registratiesysteem.