Bijtelling: veranderingen vanaf 1 januari 2016

Besparen op autokostenHeeft u een auto van de zaak die u ook voor privégebruik gebruikt? Dan moet u hiervoor een bijdrage betalen, de bijtelling genaamd. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van de auto waarmee u rijdt en de energiezuinigheid van uw wagen. Op de catalogusprijs van de auto wordt een percentage berekend. Vanaf 2016 veranderen de bijtellingstarieven. Daarom geven we een woordje uitleg.

Minder belastinginkomsten door zuinigere wagens

De veranderingen van de bijtelling vanaf 1 januari 2015 waren al bekend. Onlangs heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aangekondigd dat de bijtelling ook in 2016 verandert. Dit staat te lezen in de tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015. Hier staan ook de wijzigingen van de autobelasting voor 2016 in beschreven. De definitieve maatregelen zullen in 2017 ingaan, maar vanaf 1 januari 2016 zullen al enkele zaken veranderen. Voor (zeer) zuinige wagens bestaan er momenteel gunstige maatregelen. Autofabrikanten spelen hier de laatste tijd zeer sterk op in, waardoor veel leasewagens zuinig rijden. Daardoor moeten steeds minder leaserijders 14% bijtelling betalen. De belastinginkomsten zijn gedaald, want er komt minder geld van autobelastingen binnen.

Wat verandert er nu juist aan de bijtelling?

Op dit moment stimuleren de bijtellingsregels de zakelijke rijders om met een auto met weinig CO2-uitstoot te rijden. Hierdoor zijn er nog weinig leaserijders die meer dan 14% bijtelling moeten betalen. Vanaf 2016 verandert dit. De meeste zakelijke auto’s met een zeer lage uitstoot zullen dan in de 14%-bijtellingscategorie vallen en niet meer 4% betalen. De 4%-bijtellingscategorie vervalt namelijk. Deze wordt vervangen door 7% bijtelling voor volledig elektrische auto’s. Wagens die CO2 uitstoten vallen dus onder een bijtellingtarief van 14, 20 of 25%. Auto’s met een CO2-uitstoot tussen 1 en 50 gram vallen onder het bijtellingtarief van 14%. De meeste zakelijke rijders zullen echter in de bijtellingscategorie van 20% vallen, waarbij auto’s tussen 51 en 79 gram CO2 mogen uitstoten. Tot de laatste categorie behoren wagens met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer. De grenzen van de bijtelling worden hiermee verscherpt.
Leasecontracten die voor 1 januari 2016 worden afgesloten, blijven onder de huidige bijtellingsregels vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.