Bijtellingen: wat verandert er nu juist vanaf 1 januari 2015?

We hebben allemaal al wel eens gehoord over het Nederlandse bijtellingsysteem, maar wat is het juist? En nog belangrijker, op wie is de regeling van toepassing?

Wat houdt het bijtellingsysteem juist in?

Indien je een leaseauto krijgt van de zaak, wordt deze doorgaans volledig vergoed door de werkgever. Indien je jaarlijks echter voor meer dan 500 kilometer privéritten aflegt, dan wordt dit als een extra inkomen of een voordeel van alle aard beschouwd door de Nederlandse overheid. Aan de hand van het bijtellingsysteem wordt dan een belasting geheven op het voordeel dat je haalt uit deze privéritten. De hoogte van de belasting is nu nog afhankelijk van het soort auto, de benzinesoort van de auto en de CO2-uitstoot.

Deze drie factoren bepalen het bijtellingpercentage van de cataloguswaarde dat je als werknemer moet betalen. Dit bijtellingsysteem wordt jaarlijks aangepast en kan dus belangrijke implicaties hebben voor de werknemer. Zo ontstond er eind 2013 een enorme piek in de vraag naar zuinige leaseauto’s, aangezien het percentage in 2014 van 0% naar 7% getrokken werd. Het bijtellingpercentage bedraagt in 2014 maximaal 25% van de catalogusprijs. Momenteel zijn er 5 belastingcategorieën: namelijk deze van 4%, 7%, 14%, 20% en 25%.

Nieuwe bijtelling 2015

Vanaf 1 januari 2015 gaat echter een nieuw bijtellingregeling in. Waar in de regeling van 2014 nog een onderscheid werd gemaakt tussen auto’s die rijden op diesel en benzine, wordt het percentage in de nieuwe regeling voor de twee groepen gelijk getrokken. Het bijtellingstarief van 4% dat geheven werd op auto’s die exact 0 gram CO2 is nog van toepassing, maar de grootte van de groep is zeer beperkt.

De plug-in hybrides en elektrische auto’s die voor het eerst op naam zijn gesteld in 2015, vallen onder het bijtellingpercentage van 7%. Ook zullen door de veranderingen weergegeven in onderstaande tabel meer auto’s onder de 20% en 25%-groepen vallen, in plaats van 7% en 14%-groepen. De bijtellingen die worden vastgesteld vanaf 1 januari 2015 hebben een theoretische werking van zestig maanden, ongeacht of de auto door de werknemer meegenomen wordt naar een andere werkgever of dat de auto binnen het bedrijf van gebruiker wordt gewisseld.

Bijtelling4%7%14%20%25%
01-01-2014Diesel01-5051-8586-111>111
 Benzine01-5051-8889-117>117
01-01-2015Alle brandstoffen01-5051-8283-110>111

 

Bijtellingpercentages in de toekomst

Omdat het systeem elk jaar wordt aangepast, zijn de toekomstige bijtellingpercentages moeilijk te voorspellen. Meer duidelijkheid over de bijstellingregeling van 2016 zal pas geschept worden in autobrief 2, die pas verwacht wordt in de loop van 2015. Dan zal ook blijken welke bijtellingtechniek er gehanteerd zal worden: een getrapte of gestaffelde bijtelling.