BVLR pleit voor rechtvaardige gestaffelde bijtelling

Sinds de verhoging van de bijtelling van 25% in 2008, houden aantoonbaar meer berijders van een auto van de zaak een rittenregistratie bij en rijden geen privékilometers meer met deze, vaak schonere, auto. De bijtelling is bedoeld om het privégenot van een auto van de zaak te belasten. Berijders die minder bijtelling hoeven te betalen zijn eerder geneigd met de zakelijke auto ook privé te rijden en daarmee afscheid te nemen van de oudere, en meer vervuilende privéauto. Daarom pleit de BVLR ( ook namens RAM Mobile Data, certified member ) – de Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen – voor de invoering van gestaffelde bijtelling die rechtvaardiger, transparanter en eenvoudiger is. In een brief aan Minister-president Rutte en de leden van de Tweede Kamer maakt de BVLR dit duidelijk en geeft ze drie maatregelen om het elektrisch rijden te stimuleren.

De milieuvriendelijkheid van een zuinige en schonere auto zit verdisconteerd in de lagere BPM. Een laag bijtellingspercentage van zuinige en schonere auto’s is dan oneigenlijk.

Fixatie op bijtelling auto en niet het milieu

De autofiscale maatregelen – zoals de ANWB, de RAI-vereniging, BOVAG en milieu- en lease-organisaties – in de Autobrief II aan de tweede kamer wil voorstellen, zijn onevenwichtig en onterecht. In de brief wordt gesproken van een vaste bijtelling. De BVLR pleit voor een gestaffelde bijtelling, omdat dit eerlijker is ten aanzien van het gebruik van de auto. Het Nationaal Zaken Onderzoek 2014 laat zien dat veel hybride auto’s in de praktijk weinig kilometers elektrisch rijden. In de praktijk blijkt dat er uit gemak gekozen wordt voor fossiele brandstof in plaats van elektrisch rijden. Het rapport toont dat de fixatie ligt op de bijtelling auto, en niet op het milieuaspect. De regeling wordt feitelijk misbruikt.

Elektrisch rijden stimuleren

Om het elektrisch rijden te stimuleren en verduurzamen – in combinatie met breed gedragen eerlijke autofiscale maatregelen – stelt de BVLR drie andere maatregelen voor die voldoende inkomsten voor de overheid genereren:

  1. Verstrekken van meer subsidie op de volledige elektrische auto, ten opzicht van de semi-elektrische auto, in verhouding tot het gebruik;
  2. Het laten vervallen van de energiebelasting op kWh ‘getankt’. Hiermee wordt de kWh ten opzichte van benzine en diesel nog voordeliger;
  3. Het toekennen van het nachttarief op stroom.

 

Door Annelies Bel-Spanjaart