RAM enthousiast over deelname innovatiekring Syntens

InnovatiekringSyntens Innovatiekring heeft samen met TNO het initiatief opgepakt om in een innovatiekring MKB-ondernemers te laten nadenken over nieuwe producten/diensten. Binnen circa 4 maanden worden er in verschillende samenwerkingsclusters een businessconcept ontwikkeld inclusief businesscase en eerste demo. De kennis van diverse partners, onder meer de TU Delft wordt hierbij ingezet om in korte tijd zo concreet mogelijk de ideeën uit te werken.  Internet of Things is een visie, waarin producten om ons heen met elkaar en met ons als mens gaan communiceren. Het thema is volop in ontwikkeling en biedt kansen voor MKB-ondernemers die willen innoveren en groeien.

Positieve ervaringen van RAM over innovatiekring

De innovatiekring van Syntens heeft ons als RAM Mobile Data (waar RAM track-and-trace onderdeel van uitmaakt) en onze partners geholpen bij het oplossen van een lang bestaand probleem bij een van onze klanten. Tijdens een vooraf opgezet traject werd in doordachte stappen in een aantal maanden naar een oplossing gewerkt. Belangrijk daarbij was om niet te snel naar het voor de hand liggende te kijken, maar vooral eerst een paar stappen terug te doen.  Met deze aanpak kunnen ook andere business modellen gevonden worden die bijdragen aan het creëren van waarde voor de klant.

Naast de begeleiding vanuit Syntens werden we daarbij geholpen door partijen zoals TU Delft en TNO. Het hele traject heeft ons tools gegeven om ook andere vraagstukken op een efficiënte wijze aan te pakken. Daarnaast hebben we nuttige contacten overgehouden bij diverse relevante marktpartijen. Per saldo was de Syntens Innovatiekring een erg positieve en prikkelende ervaring voor de deelnemers uit ons cluster.