Elektronische aanwezigheidsregistratie in bouwsector België

track-and-trace: elektronische aanwezigheidsregistratie bouwDe bouwsector staat internationaal bekend als een fraudegevoelige sector. Om de fraude en illegale werknemers terug te dringen in de bouw hebben ze in België besloten om  sinds 1 april 2014 aan verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, ook wel ” Checkinatwork” genoemd, te gaan doen. Op die manier proberen ze ook de oneerlijke concurrentie tegen te gaan door precies vast te leggen wie in welke hoedanigheid op welke bouwplaats aan het werk is. Deze nieuwe wetgeving is dus ook van toepassing op Buitenlandse en dus ook Nederlandse Bouw- en bouwgerelateerde bedrijven die opdrachten hebben op Belgische bodem. Daarnaast wordt per 1 oktober 2014 de construbadge (bouwbadge) verplicht gesteld om als identificatiemiddel zichtbaar te dragen op bouwplaatsen.

Zou dit een goede test case kunnen zijn voordat het uitgerold wordt naar de rest van Europa?

Voor wie is de elektronische aanwezigheidsregistratie verplicht?

De elektronische aanwezigheidsregistratie is alleen verplicht op bouwplaatsen met een waarde van minimaal 800.000 euro (excl. BTW). Alle personen die werkzaamheden in onroerende staat verrichten moeten hun aanwezigheid registreren. Denk daarbij onder andere aan:

  • alle eigen werknemers
  • de werknemers van de onder-(onder-…-onder-)aannemers
  • de uitzendkrachten
  • de zelfstandigen
  • directie
  • al dan niet betaalde leerlingen of stagiairs

Vergeet daarnaast niet: bouwplaatsleiders, monteurs van kranen, plaatsers van containers, operators van betonpompen enz. Onder werkzaamheden in onroerende staat worden werkzaamheden op onroerend goed of een deel van een onroerend goed verstaan, zoals: (ver)bouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, schoonmaken en afbreken.

Hoe moet men zich registreren?

De elektronische aanwezigheidsregistratie van de betreffende personen moet voldoen aan verschillende eisen. Via Checkinatwork, de dienst van de RSZ (Rijks Sociale Zekerheid) waarin de benodigde gegevens bij registratie wordt samengebracht, moeten de gegevens van de persoon, de onderneming, de bouwplaats en de datum worden doorgegeven. Na een bevestigingsbericht vanuit de RSZ kan de persoon aan de slag. Kortom een vrij ingewikkelde kwestie, die om veel aanpassingsvermogen van de Bouwbedrijven vraagt. En voldoet men niet, dan kunnen er hoge boetes worden opgelegd aan zowel de werknemer als de werkgever.

CheckinatRAM oplossingen

Checkinatram Speciaal voor deze nieuwe wetgeving hebben we in België voor onze track-and-trace oplossing verschillende mogelijkheden ontwikkeld om te voldoen aan de elektronische aanwezigheidsregistratie bij de RSZ via Checkinatwork. Door onze jarenlange ervaring in de Bouw en partnership met de Confederatie Bouw (werkgeversorganisatie in de bouwsector) zijn we gekomen tot de CheckinatRAM dienstverlening met een drietal oplossingen:

  • Registratie via badge in voertuig
  • Registratie via een app
  • Registratie via de construbadge op de bouwplaats

En beschikt een organisatie al over een Planning of ERP-pakket, dan kan er gekozen worden voor een rechtstreekse koppeling met Checkinatwork. Track-and-trace kan dan dienen voor de gegevens input. Onze Belgische partner bITss biedt in combinatie met track-and-trace ook een pre-registratie oplossing via hun PlanningPME pakket aan.

>> Lees meer hierover op www.checkinatram.be.

Test case voor de rest van Europa?

De elektronische aanwezigheidsregistratie in België staat nog in de kinderschoenen, maar biedt wel perspectief voor de rest van Europa. Mocht het succesvol zijn in België dan zou je kunnen verwachten dat meerdere Europese landen gaan volgen. En weet wel dat wanneer er reeds gekozen is voor track-and-trace van RAM Mobile Data, een (bouw)bedrijf ook voorbereid is op de toekomst door onze ervaringen op het gebied van elektronische aanwezigheidsregistratie.