Fiscale Bijtelling 2016

Wanneer u een auto van de zaak heeft en hier privé méér van 500 km. per kalenderjaar mee rijdt, krijgt u te maken met fiscale bijtelling. Over het algemeen bedraagt de bijtelling 25% van de catalogusprijs van de auto. Afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de wagen kan er sprake zijn van verlaagde bijtelling. Waren in 2015 de 14% en 20% bijtellingscategorieën nog favoriet, in de bijtelling 2016 komen deze te vervallen.

Categorieën fiscale bijtelling 2016

In bijtelling 2016 verdwijnt er een categorie en vindt er een wijziging plaats in bijtellingspercentages. Per 1 januari 2016 zijn er de volgende vier bijtellingscategorieën:

  • 4% (volledig elektrisch)
  • 15% (semi-elektrisch)
  • 21%
  • 25%

CO2-grenzen worden verder aangescherpt

Waren er in 2015 nog vijf bijtellingscategorieën, in 2016 zijn dit er dus nog maar vier. Daarnaast veranderen deels de bijtellingspercentages en de CO2-grenswaarden. De 4% bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s (0 g/km CO2 uitstoot) blijft bestaan. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 g/km (semi-elektrische auto’s) gaat het bijtellingspercentage van 7% naar 15%. Auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 106 g/km komen in de 21% bijtellingscategorie en auto’s die meer uitstoten in de 25% bijtellingscategorie. Voor auto’s van 15 jaar en ouder blijft de Youngtimer regeling gelden. Voor deze auto’s geldt een bijtelling van 35% van de dagwaarde van de auto. Hieronder vindt u een overzicht van de bijtellingscategorieën van 2016 in vergelijking met die van 2015.

Bijtelling in % van de cataloguswaarde, afhankelijk van CO2-uitstoot

(bron: ANWB)

CO2-grenzen in g/km20152016
CO2-uitstoot in g/kmCO2-uitstoot in g/km
Alle auto’svan – t/mAlle auto’svan – t/m
4% bijtelling (voll. elektrisch)04% bijtelling (voll. elektrisch)0
Benzine en dieselvan – t/mBenzine en dieselvan – t/m
7% bijtelling1-5015% bijtelling1-50
14% bijtelling51-8221% bijtelling51-106
20% bijtelling83-11025% bijtelling>106
25% bijtelling>110

Geldigheidsduur percentage bijtelling

Het bijtellingspercentage dat geldt bij de eerste ingebruikname van de auto (de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld) blijft van toepassing gedurende 60 maanden (gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname). Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen.

Voor auto’s die onder de oude regeling vallen (dus op kenteken staan voor 1 juli 2012) gaat de termijn van 60 maanden niet gelden, tenzij de auto op of na 1 juli 2012 van zowel eigenaar als gebruiker is gewisseld. In dat geval blijft het voor 1 juli 2012 geldende bijtellingspercentage niet onbeperkt maar slechts tot 1 juli 2017 van toepassing.

Wilt u geen fiscale bijtelling?

Wanneer u niet of minder dan 500 km. privé rijdt met uw auto van de zaak, hoeft u geen bijtelling te betalen. De belastingdienst verwacht wel dat u een rittenregistratie bijhoudt. Een ritregistratiesysteem met keurmerk RitRegistratieSystemen biedt dan uitkomst, aangezien deze volledig fiscusproof is. Tevens moet u een  ‘verklaring geen privégebruik auto’ bij de belastingdienst inleveren.

Maakt u gebruik van de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’? Dan hoeft u geen kilometeradministratie bij te houden. Wel moet u bewijsstukken zoals werkbonnen en afspraken bewaren, zodat u het zakelijk gebruik van de bestelauto kunt aantonen.

 

Door: Annelies Bel-Spanjaart