Gedragscode Privacy RRS (ritregistratiesystemen) gewijzigd

gedragscode privacy rrs ritregistratiesystemen 01-07-2014Per 1 juli 2014 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Gedragscode Privacy RRS (ritregistratiesystemen) van de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. Deze gedragscode is bedoeld om de wet- en regelgevingen gericht op de privacy van de berijder toe te lichten en wat dit betekent voor de: werkgevers, zelfstandigen en werknemers. Onderdelen als de rollen, principes gegevensverwerking, inzage en correctie, informatieplicht, leverancier, beveiliging en voldoen aan de wettelijke verplichtingen komen aan bod in de Gedragscode Privacy RRS. Ook is het mogelijk om, wanneer er in strijd wordt gehandeld met een of meerdere bepalingen uit de Gedragscode Privacy RRS, de beroepscommissie hiervoor kan worden ingeschakeld.

Deze gedragcode is ingediend bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Iedere leverancier die een systeem met een keurmerk ritregistratiesystemen hanteert, is gehouden aan deze gedragscode.

Welke wijzigingen zijn doorgevoerd in Gedragscode Privacy RRS?

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in de versie van de Gedragscode Privacy RRS van 1 juli 2014 zijn de volgende:

  • Artikel 4 lid 7: Op verzoek van leveranciers is de bewaartermijn, die eerst was gesteld op maximaal 18 maanden, nu gesteld op maximaal 24 maanden.
  • Er is een verduidelijking aangebracht tussen verschillende soorten berijders indien een voertuig door meerdere berijders wordt gebruikt.
  • Nieuw is de Neven-berijder die gebruik maakt van een voertuig zonder de machtiging van een berijder, bijvoorbeeld een service auto die door meerdere monteurs wordt gebruikt.
  • Daarnaast is aan de Berijder de mede-berijder toegevoegd. De mede-berijder is de persoon, bijvoorbeeld de partner, die met machtiging van de berijder het voertuig van de berijder gebruikt. Mede-berijder is met machtiging van de Berijder, de Neven-berijder is zonder machtiging van de Berijder zelf, maar opgedragen door de werkgever.

Meer informatie over dit onderwerp:

Door Annelies Bel-Spanjaart