Houdt uw leasecontract tijdens looptijd inzichtelijk en voorkom boetes

leasecontract

Anticipeer op het overschrijden van de kilometerstand in leasecontract

Geen enkele leaseauto wordt exact ingeleverd  op de dag en kilometerstand bij de leasemaatschappij die in het leasecontract is overeengekomen. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Bij kleine afwijkingen voldoet een verrekening met meer en minder kilometers, maar bij grote afwijkingen wordt een herberekening uitgevoerd. Het leasecontract wordt met gebruik van een andere looptijd en kilometrage opnieuw berekend. Juist omdat deze omstandigheden geheel buiten de invloedssfeer van de leasemaatschappij liggen leidt dit er toe dat er een herberekening van de annuïteit en de gemiste renteopbrengst van het vermogen plaatsvindt. Als dit op tijd wordt geconstateerd, dan worden deze extra kosten verspreid over de rest van de looptijd. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat men hier pas te laat achter komt. De verrekening die dan plaatsvindt is vaak onvoorzien en kan wel oplopen tot duizenden euro’s!

Te laat onderhoud kan zorgen voor vervallen garantie

Het te laat uitvoeren van een onderhoudsbeurt en APK kan vervelende gevolgen hebben en is dus iets wat u goed in de gaten moet houden. In de garantievoorwaarden van een fabrikant staat dat deze kan komen te vervallen als men niet voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot het uitvoeren van het onderhoud. Daarnaast kan zonder vervanging van onderdelen en vloeistoffen slijtage plaatsvinden met ernstige gevolgen. Het is dus zaak om het wagenpark op tijd te onderhouden om zo onvoorziene kosten te vermijden.

Volledige grip op uw wagenpark

De track-and-trace fleetmanagement module van RAM Mobile Data geeft de wagenparkbeheerder een real-time inzicht van de kilometerstanden van het wagenpark. Deze real-time kilometerstanden worden vergeleken met  overeengekomen contractvoorwaarden en onderhoudsintervallen per voertuig. Mocht er een afwijking zijn, dan ziet u dit onmiddellijk door middel van gekleurde labels. Is de afwijking van dermate grootte dan kunt u ook nog kiezen voor een melding per email. U bent zo altijd op de hoogte wanneer u actie moet ondernemen voor uw wagenpark. Hiermee heeft u volledige grip op uw wagenpark en het leasecontract en voorkomt u diverse onverwachtse kosten.

> Lees meer over onze fleetmanagement module