Krijgt men nog een leaseauto door IFRS 16?

Beursgenoteerde bedrijven in Nederland moeten vanaf 2019 alle leasecontracten als schuld op de balans opnemen. Dat werd vorig jaar bekend gemaakt in de publicatie van IFRS 16 van de IASB (International Accounting Standards Board). De gevolgen hiervan gaan verder dan een beetje schuiven met boekhoudposten. CFO’s van organisaties die rapporteren volgens deze International Financial Reporting Standards (IFRS) krijgen het druk. En het raakt hoogstwaarschijnlijk ook de manier waarop bedrijven met autoleasecontracten omgaan.

Auto van de zaak

Niet alle leasecontracten hoeven te worden opgenomen op de balans volgens de IFRS 16. De huur van bijvoorbeeld een schip voor enkele maanden blijft uitgezonderd, net als leasecontracten met een waarde van minder dan 5.000 euro. Autoleasecontracten vallen daar dus buiten. Vraag is of deze aankomende verandering van de boekhoudregels invloed heeft op beslissingen van beursgenoteerde bedrijven om hun werknemers al dan niet een leaseauto te geven.

Mobiliteitsbudget, carsharing en private lease

Verschillende beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn al geruime tijd aan het kijken naar alternatieven voor de autoleasecontracten. Vanaf 2019 geldt de IFRS 16 alleen voor beursgenoteerde bedrijven, maar is het niet ondenkbaar dat deze standaard breder getrokken wordt.

Zo is het mogelijk uw medewerkers een budget toekennen voor mobiliteit, waarbij ze zelf mogen kiezen hoe ze dat verdelen over verschillende vervoersmiddelen zoals het OV, een deelauto of de mogelijkheid voor private lease. Bij de uitvoering speelt dan wel dat de huidige kilometervergoeding, voor het gebruik van een eigen auto binnen het mobiliteitsbudget, op 19 cent per kilometer. Terwijl de feitelijke vergoeding bij een leaseauto hoger kan zijn.

Wat ook speelt is dat het kabinet vanaf 2017 weer strenger is geworden met de verhoging voor fiscale bijtellingstarieven voor het privé-gebruik van leaseauto’s. Dat heeft invloed op de vergelijking tussen de leaseauto en het mobiliteitsbudget. De verandering van mobiliteit is al jaren merkbaar en deze verandering in boekhoudregels voor leasecontracten betekent vooral een versterking daarvan. Verschillende leasemaatschappijen bieden daarom al lang niet meer alleen reguliere autoleasecontracten, maar ook mogelijkheden voor eerder genoemde mobiliteitsbudgetten, maar ook carsharing en private lease.

Kortom, het is raadzaam om de mobiliteit van uw medewerkers voor de organisatie te onderzoeken. Tenslotte begint de deeleconomie steeds volwassener te worden.