RAM Mobile Data sluit BVLR Escrow regeling voor extra zekerheid gebruikers

Escrow-AllianceOnline SaaS (Software as a Service) applicaties, zoals Track-and-trace Fiscaal, bieden klanten het gemak van het altijd en overal toegang hebben tot de applicatie in de “Cloud” zonder grote investeringen te hoeven doen in de eigen ICT infrastructuur, dataopslag of beveiliging. Steeds meer bedrijven zetten hun data in die “cloud”, maar houden er onvoldoende rekening mee dat er risico gelopen kan worden dat gegevens verloren kunnen gaan bij financiële problemen van de leverancier.

Track-and-trace Fiscaal en escrow

Onze Track-and-trace Fiscaal dienst, met keurmerk ritregistratiesystemen, biedt klanten de mogelijkheid om fiscale rittenregistratie bij te houden. Voor wat betreft fiscale ritgegevens is het verplicht om deze minimaal 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. RAM Mobile Data is lid van de BVLR ( Branche Vereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen) en is een van de leden die haar gebruikers te allen tijde garandeert bij de fiscale ritgegevens van haar Track-and-trace Fiscaal dienstverlening te kunnen komen, door deelname aan de BVLR Escrow regeling.

De meeste leveranciers brengen hun data onder in een Cloud van een externe partij, soms zelfs in het buitenland. RAM Mobile Data beschikt echter over een eigen Cloud, een eigen gecertificeerd en beveiligd datacentrum in Nederland (Utrecht).

Wat houdt deze BVLR Escrow in?

De kern van de Escrow regeling bestaat uit het beschikbaar en toegankelijk houden van de fiscale ritgegevens gedurende een nader te bepalen periode zodat gebruikers de betreffende data kunnen veiligstellen om aan hun fiscale bewaarplicht te voldoen. De applicatieomgeving  wordt op deze manier gecontinueerd door de stichting (Escrow Alliance) voor een vooraf bepaalde periode, zonder tussenkomst van een curator.

Er van uitgaande dat de data ontsloten dient te worden door het tijdelijk in stand houden van de applicatie-omgeving, ontvangt de stichting de rechten en broncode zodat de gebruikers de data veilig kunnen stellen. De benodigde rechten en broncode liggen in Escrow en worden alleen uitgeleverd aan de stichting onder de in de Escrow opgenomen strikte voorwaarden. Verificatie dient aan te tonen dat de in Escrow gegeven materialen afdoende zijn om het continuïteitsdoel te dienen.

Kortom, uw data is veilig en toegankelijk, ook na een faillissement. RAM Mobile Data biedt u, naast het gecertificeerde en beveiligde datacentrum, extra zekerheid voor wat betreft uw fiscale ritregistratie gegevens.