Bouw ID pas om misstanden in de bouw aan te pakken

Begin deze maand heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In opvolging daarop is er half juni 2015 tevens een akkoord bereikt met onder meer Bouwend Nederland en vakbond FNV voor een nieuwe bouw-cao waarin ook de Bouw ID pas ter sprake…

Elektronische aanwezigheidsregistratie in bouwsector België

De bouwsector staat internationaal bekend als een fraudegevoelige sector. Om de fraude en illegale werknemers terug te dringen in de bouw hebben ze in België besloten om  sinds 1 april 2014 aan verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, ook wel " Checkinatwork" genoemd, te gaan doen. Op die manier proberen ze ook de oneerlijke concurrentie tegen te gaan…