Fleetmanager van vandaag is de mobiliteitsmanager van morgen?

Op mobiliteitskosten vallen grote besparingen te behalen. Deze lopen namelijk al gauw op tot € 2.000 à € 10.000 per medewerker per jaar en daarnaast valt te denken aan indirecte kosten zoals administratiekosten, verloren werktijd, filerijden... Met de opkomst van het mobiliteitsbudget (te gebruiken voor verschillende soorten vervoer) kunnen deze in de toekomst beter inzichtelijk…