Keurmerk ritregistratiesystemen deel 2: Waarom een keurmerk ritregistratiesystemen?

Blog-keurmerk-ritregistratiesystemenIn onze vorige blog post over het keurmerk ritregistratiesystemen werd gesproken over wat het keurmerk eigenlijk is. In deze post hebben wij de voornaamste redenen voor het opzetten van een keurmerk ritregistratiesystemen op een rijtje gezet:

  • Bewijsvoering voor de fiscus
  • Efficiency voor zowel werkgever, werknemer, belastingadviseur als Belastingdienst
  • Objectieve waardering van de diverse ritregistratiesystemen

Bewijsvoering voor de fiscus

Een ritregistratiesysteem (RRS) is in veel gevallen bedoeld om een goede rapportage te creëren voor de bewijsvoering naar de fiscus toe met een hoop tijdsbesparing en uiteindelijk natuurlijk ook kostenbesparing. Daargelaten dat een ritregistratiesysteem ook dé manier is om bijvoorbeeld inzage te krijgen in realtime kaartmateriaal, het meten van rijgedrag en meer te besparen op de kosten van een wagenpark. Wat betreft de fiscus is het van belang dat er bepaalde ritgegevens worden bijgehouden (zoals de datum, kilometerstand, begin- en eindadres) en er dus een sluitende rittenadministratie overlegd kan worden voor de zakelijke en privé kilometers. Tot vorig jaar werd er zelfs gesproken over een gestaffelde bijtelling voor de berijders die onder de 500-kilometergrens willen blijven en dus niet in aanmerking wensen te komen voor het “autokostenforfait”. Ook voor de berijders die wel privé rijden is het in de toekomst de bedoeling dat er een gestaffelde bijtelling komt: veel privé kilometers meer bijtelling, minder privé kilometers minder bijtelling. Deze gestaffelde bijtelling is inmiddels echter uitgesteld tot ergens na 2013.

Het autokostenforfait wordt periodiek verwerkt in de loonadministratie van de werknemer oftewel de berijder. Ook in verband met afspraken tussen werkgever en werknemer over een bijdrage voor privé kilometers, kan het van belang zijn dat er een deugdelijke rittenadministratie is. Er zijn veel verschillende aanbieders van ritregistratiesystemen op de markt, maar deze zijn niet allemaal even nauwkeurig.  Met het keurmerk ritregistratiesystemen is het mogelijk om na te gaan welke systemen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en welke niet.

Efficiency voor zowel werkgever, werknemer, belastingadviseur als voor de Belastingdienst

Zowel de werkgever, de werknemer, de belastingadviseur, als de Belastingdienst zijn gebaat bij de totstandkoming van een betrouwbare rittenadministratie met zo min mogelijk administratieve lasten. Dat bespaart alle partijen immers een hoop tijd en geld. Dat is tevens een van de redenen geweest om samen met de leveranciers van ritregistratiesystemen, de BVLR (Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen), de VAVDZ (Vereniging Auto van de Zaak) en de Auto Rai vereniging de mogelijkheden rondom een keurmerk te onderzoeken. Waar uiteindelijk het keurmerk ritregistratiesystemen uit is voortgevloeid. Bedrijven die in de toekomst gebruik maken van een RRS met dit keurmerk, komen in aanmerking voor een verlicht fiscaal regime. Lees ook meer hierover in de blog post over wat het keurmerk is.

Objectieve waardering van de diverse ritregistratiesystemen

In de Nederlandse markt zijn er veel verschillende leveranciers van ritregistratiesystemen die de berijder en werkgever ondersteunen bij de rittenregistratie en -administratie. Naast de fiscale component is het na invoering van het keurmerk ritregistratiesystemen ook eenvoudiger om op neutrale gronden een waardering te kunnen geven aan de verschillende RRS systemen. Hiermee worden bedrijven geholpen met het maken van een kwalitatieve keuze bij aanschaf van een nieuw systeem of bij vervanging. De ritregistratiesystemen die uiteindelijk het keurmerk ontvangen worden in het Register Keurmerk RRS opgenomen.

Lees ook: