FAQ

Wij hebben voor u de veel gestelde vragen oftewel FAQ track-and-trace op een rijtje gezet rondom RAM track-and-trace rittenregistatie. Heeft u een vraag die hier niet bijstaat? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen door middel van ons contactformulier. Onze klanten kunnen ook contact opnemen met onze Customer Service.

FAQ Rittenregistratie

 • Kan ik de locatie van mijn klanten weergeven op de kaart?
  Ja, binnen ons track-and-trace platform kunt u bepaalde adressen markeren als uw klanten door middel van een POI (point of interest). Op die manier herkent u direct de adressen in uw rapportage, omdat deze gekenmerkt worden met de naam die u ze gegeven heeft. > Lees verder over realtime kaartmateriaal
 • Kan ik RFID gebruiken als identificatie?
  Ja, bestaande RFID badges kunnen gekoppeld worden aan track-and-trace. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door middel van het invullen van ons contactformulier.
 • Is het noodzakelijk dat ik de kilometerstanden periodiek moet kalibreren?
  Er zijn verschillende manieren om de kilometerstand te bepalen. Sommige manieren hebben een afwijking (kilometers berekend d.m.v. Puls of GPS) t.o.v. de kilometerteller, een andere methode (zogenaamde CAN bus) niet. RAM track-and-trace biedt u de CAN bus koppeling. Het berekenen van kilometers op basis van Puls of op basis van GPS is veelal iets goedkoper dan op basis van CAN bus. Bij CAN bus hoeft men echter niet meer elke twee maanden te kalibreren (wat u een hoop tijd, frustratie en uiteindelijk geld scheelt)! > Neem voor meer informatie contact met ons op
 • Wat geeft de Belastingdienst aan over het al dan niet moeten kalibreren?
  Er zijn verschillende methoden om de rittenregistratie en rittenrapportage zo nauwkeurig mogelijk aan te laten sluiten met de kilometerteller van het voertuig (zoals CAN bus, Puls of op basis van GPS). Indien in de rittenrapportage afwijkingen ontstaan van kilometerstanden ten opzichte van de kilometerteller van het voertuig, dan moeten deze met enige regelmaat (loonaangiftetijdvak of minimaal eenmaal per twee maanden) worden gecorrigeerd. De gebruiker/gebruikersorganisatie is hiervoor verantwoordelijk. > Neem voor meer informatie contact met ons op
 • Hoe is het gesteld met de privacy van mijn berijders?
  De functionaliteit van ons RAM track-and-trace systeem is zeer uitgebreid. Het is aan u om in overleg met ons aan te geven van welke functionaliteit u gebruik wenst te maken, ook met het oog op de privacy van uw berijders. U kiest dus zelf welke vorm van privacy bij uw organisatie past. Zo is het mogelijk om een privé/ zakelijk schakelaar in te bouwen of eenvoudig een app op een smartphone hiervoor te installeren. In overleg wordt vooraf bepaald welke informatie inzichtelijk is voor wie. Indien gewenst krijgt u geen privé ritten van uw berijders te zien. Niet in het kaartmateriaal en niet in de rapportages. Wij kunnen dit volledig voor u instellen. > Neem voor meer informatie contact met ons op

FAQ Apps

 • Kan ik track-and-trace gegevens bekijken op mijn smartphone of tablet?
  Ja, speciaal hiervoor heeft RAM track-and-trace een app ontwikkelt. Door deze app op uw smartphone of tablet te installeren krijgt u realtime inzicht in waar uw buitendienst zich bevindt, waar u ook bent. Ook kunt u stoprapporten opvragen en kan de berijder de app gebruiken als Privé/ zakelijk schakelaar en om te noten wanneer een berijder bijv.  moet omrijden. a> Lees meer over onze track-and-trace app
 • Welke Apps zijn er beschikbaar?
  RAM track-and-trace heeft een app met drie mogelijkheden, waarmee u ook mobiel op de hoogte bent van de prestaties van uw buitendienst. De Map functionaliteit toont de locatie van uw bedrijfswagens. Met de Drivers functionaliteit kunnen bestuurders onder meer schakelen tussen privé en zakelijke kilometers. Via de Report functionaliteit kunt u snel bekijken welke stops een voertuig heeft gedaan op een bepaalde dag. > Lees meer over onze app
 • Kan ik privé/ zakelijk schakelingen doen op mijn smartphone en tablet?
  Ja, u kunt via een speciaal door RAM track-and-trace ontwikkelde app op uw smartphone of tablet eenvoudig de schakelaar omzetten van privé naar zakelijk of andersom. Dit kan ook door middel van een ingebouwde schakelaar in het voertuig. Op die manier kunt u goed het onderscheid maken tussen privé en zakelijke kilometers, wat van belang kan zijn voor uw fiscale bijtelling. > Lees meer over fiscale bijtelling

FAQ Fiscale bijtelling

 • Voldoen de rapporten aan de eisen van de Belastingdienst?
  Ja, RAM track-and-trace is volledig up to date met de laatste wetgeving over fiscale bijtelling. Onze rapportages voldoen voor 100% aan wat de Belastingdienst eist. Onze speciale dienst RAM track-and-trace Fiscaal verzekerd heeft zelfs het keurmerk ritregistratiesystemen ontvangen.  > Lees meer RAM track-and-trace fiscaal verzekerd
 • Ik heb begrepen dat er een keurmerk ritregsitratiesystemen is. Wat houdt dit precies in?
  Ja, in 2013  is het een keurmerk ritregistratiesystemen als een van de eerste aan ons uitgereikt. Dit keurmerk is bedoed om het de bedrijven, berijders en de Belastingdienst makkelijker te maken wat betreft de ritregistratie en de controle daarop. Het keurmerk geeft o.a. aan welke ritregistratiesystemen voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. > Lees meer over keurmerk ritregistratiesystemen
 • Waarin verschilt een rittenregistratiesysteem met keurmerk van andere rittenregistratiesystemen?
  Een rittenregistratie krijgt een keurmerk indien het systeem voldoet aan een aantal strenge eisen. Het rittenregistratiesysteem van elke leverancier wordt gecontroleerd door een onafhankelijke instantie om een aantal kwaliteitsvereisten. Indien aan deze kwaliteitsvereisten wordt voldaan, krijgt het rittenregistratiesysteem een keurmerk uitgereikt door de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. > Lees meer over keurmerk ritregistratiesystemen
 • Wat zijn de regels voor de bijtelling?
  De regels rond de bijtelling veranderen ieder jaar. Lees ons blog, waarin wij regelmatig de bijtelling aan bod laten komen en de veranderingen die het met zich meebrengt. > Lees meer op ons blog

FAQ Meer rendement

 • Kan ik Rijgedrag meten?
  Ja, onze Ritregistratiesystemen leggen rijgedrag nauwkeurig vast, zelfs het bochtenwerk. Door het rijgedrag maar iets aan te passen kunnen uw berijders al een fikse besparing opleveren en een substantiële bijdrage leveren aan reductie van de CO2-uitstoot. > Lees verder over ons eco driving dashboard
 • Kan ik brandstofverbruik meten?
  Ja, een track-and-trace systeem zorgt voor een real-time rapportage van waar uw wagenpark zich bevindt en welke afstand uw berijders afleggen. De track-and-trace rapportage is volledig aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Zo kunt u het aantal afgelegde kilometers laten registeren zodat u de afgelegde trajecten kan optimaliseren. Uw medewerkers tijdig ter plekke, met een zo laag mogelijk brandstofverbruik. > Lees verder over ons eco driving dashboard
 • Hoe kan ik besparen op brandstofkosten?
  Het track-en-trace systeem registreert niet enkel de afgelegde ritten van werknemers, maar ook andere gegevens zoals brandstofverbruik en rijgedrag. Door deze gegevens te analyseren en te vergelijken tussen de werknemers onderling, kan het rijgedrag aangepast worden. Op die manier zullen werknemers zuiniger rijden en minder brandstof verbruiken. > Lees verder over ons eco driving dashboard
 • Hoe voorkom ik discussies met mijn medewerkers rondom verkeersboetes?
  Wanneer uw berijders regelmatig verkeersboetes ontvangen voor te hard rijden of fout parkeren, stelt track-and-trace u in staat exact na te gaan hoe ritten zijn verlopen. Bespreek met uw berijders de gegevens waarover u beschikt en discussie is uitgesloten. >Lees verder over minder boetes
 • Hoe kan ik misbruik met tankkaarten opsporen?
  Via de brandstofmodule in het rittenregistratiesysteem van RAM Track-and-Trace krijgt u veel informatie ter beschikking die u in staat moet stellen om misbruik met tankkaarten tegen te gaan. Zo kan u registreren wanneer, waar en hoeveel liter brandstof getankt werd, en kan u deze gegevens vergelijken met die van het bedrijfsvoertuig. >Lees verder over brandstofmisbruik

FAQ Fleetmanagement

 • Hoe kan ik mijn wagenpark gemakkelijk beheren?
  Met onze fleetmanagement module kunt u voor uw wagenpark het volgende gemakkelijk raadplegen: de real-time kilometerstand, wanneer onderhoud nodig is, wanneer deze APK gekeurd moet worden, wat de prognose is van de stand van het leasecontract, zoals het maximale aantal kilometers en de looptijd. > Lees meer over onze fleetmanagement module

FAQ Op maat    

 • Kan ik RAM track-and-trace gegevens koppelen aan een andere applicatie?
  Ja, Via de SOAP API/ webservices op RAM track-and-trace kunnen externe systemen rechtstreeks communiceren met onze GPS tracking applicatie.  De gegevens vanuit het volgsysteem zitten direct in uw ERP-systeem en omgekeerd. Wij koppelen met verschillende ERP-systemen, zoals Baan, SAP, Infravision, BMC Remedy en Helpdesk Express. Op die manier bespaart u nog meer tijd en geld uit! > Lees verder over integratie met back-office
 • Kan ik een rapport op maat krijgen?
  Ja, naast de vele standaardrapportages die wij leveren, kunt u maatwerkrapportages krijgen voor uw specifieke bedrijfssituatie. Scheelt tijd en u kunt sneller rapporteren. > Lees verder over geavanceerde rapportages