Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS geeft zekerheid

Voor onze Track-and-trace Fiscaal dienst hebben wij het keurmerk ritregistratiesystemen in ontvangst mogen nemen. De Gedragscode Privacy RRS (Ritregistratiesystemen) is een onderdeel van het keurmerk ritregistratiesystemen. In deze gedragscode worden verschillende wet- en regelgevingen die gericht zijn op de privacy van de berijder toegelicht en wat het effect is voor de natuurlijke en rechtspersonen die gebruik maken van een door keurmerk RRS gecertificeerd ritregistratiesysteem. Denk hierbij aan werkgevers, zelfstandigen en werknemers. Onderdelen als de rollen, principes gegevensverwerking, inzage en correctie, informatieplicht, leverancier, beveiliging en voldoen aan de wettelijke verplichtingen komen aan bod in de Gedragscode Privacy RRS. Ook is het mogelijk om, wanneer er in strijd wordt gehandeld met een of meerdere bepalingen uit de Gedragscode Privacy RRS, de beroepscommissie hiervoor kan worden ingeschakeld.

Privacy gewaarborgd met keurmerk

Wanneer u gebruik maakt van onze Track-and-trace Fiscaal dienst kunt u er dus vanuit gaan dat de privacy goed geregeld is en voldoet aan deze Gedragscode Privacy RRS. Dit geeft uw OR (ondernemingsraad) ook genoeg zekerheid wanneer u ons ritregistratiesysteem introduceert binnen uw organisatie en geeft dus een extra stok achter de deur. De privacy van uw berijders zijn dus goed gewaarborgd.

Download hier de Gedragscode Privacy RRS