0% afwijking kilometerstanden

Uniek in de markt

Ritregistratiesystemen worden veel gebruikt voor ritrapportages ter bewijslast voor de belastingdienst. Belangrijk bij een kloppende ritrapportage is de juiste kilometerstand. Om tot eenduidigheid te komen wordt meestal de kilometerteller in het voertuig aangehouden als uitgangspunt. Dat brengt over het algemeen extra werk met zich mee door de verplichte kalibratie. Maar… RAM track-and-trace biedt als enige in de markt de rechtstreekse koppeling tussen rittenregistratie en de kilometerstand in het voertuig, 0% afwijking dus.

Standaard manieren voor genereren kilometerstanden

Standaard zijn er twee manieren voor het genereren van de kilometers in rapportages van ritregistratiesystemen.

  1. Berekening van kilometerstanden door gebruik te maken van het GPS systeem (satelliet communicatie)
  2. Berekening via de zogenaamde ‘Pulsteller’ (draaiing van de wielen).

Beide hebben echter altijd een kleine afwijking ten opzichte van de kilometerteller. De belastingdienst accepteert dit, mits er regelmatig geijkt wordt. Velen zijn zich onvoldoende bewust van deze belangrijke toevoeging, met alle gevolgen van dien!

Nooit meer ijkingen op de kilometerstanden: is dat mogelijk?

Mocht u niet regelmatig willen ijken, omdat het o.a. veel tijd kost, dan kan dat door gebruik te maken van de unieke koppeling van RAM track-and-trace tussen het ritregistratiesysteem in het voertuig en de kilometerteller van het voertuig. Dit heet  een zogenaamde ‘CAN Bus kilometerteller koppeling’. De kilometerstand in het ritregistratiesysteem is hiermee hetzelfde als die op de kilometerteller in het voertuig en er hoeft nooit meer geijkt te worden. Zeker voor grotere wagenparken is dit een hele opluchting. Het regelmatig ijken van de kilometerstanden van tientallen of honderden voertuigen kost nogal wat tijd.

Meer informatie over kilometerstanden?

Neem dan contact met ons op