BVLR

Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR)

bvlr[1]RAM track-and-trace is certified member van de BVLR ofwel Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen, opgericht in 2011. Deze branchevereniging is speciaal opgericht voor Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met automatische rittenregistratie en gedifferentieerde kilometerheffing. Het werkterrein omvat automatische rit- en kilometerregistratie, dataverwerking met behoud van authenticiteit van de data, de levering van de daarbij behorende hardware en customer service support. De leden van de BVLR leveren een vast, in het voertuig ingebouwd systeem. De BVLR streeft naar het verzamelen en verspreiden van kennis omtrent ritregistratiesystemen, het geven van voorlichting en het versterken van het draagvlak voor een verantwoorde ritregistratie.

Keurmerk ritregistratiesystemen en het normenkader

Medio 2011 werd ernaar gestreefd om een convenant met de Belastingdienst af te sluiten in het kader van breed Horizontaal Toezicht in de vorm van een normenkader. De aangesloten leveranciers van ritregistratiesystemen bij de BVLR, waaronder RAM track-and-trace, voldoen aan dit normenkader. De BVLR is tevens een van de initiatiefnemers van het keurmerk ritregistratiesystemen, door welke eind 2013 de eerste ritregistratiesystemen worden gecertificeerd.

Doel van de BVLR

De BVLR stelt zich tot doel de gebruikers van ritregistratiesystemen de zekerheid te bieden van een betrouwbare, efficiënte en effectieve dataregistratie en systemen te bieden die tevens een administratieve lastenverlichting opleveren. De BVLR behartigt de gezamenlijke belangen van haar leden en geeft daarbij prioriteit aan samenwerking, kwaliteitsverbetering, innovatie en versterking van het product rit- en kilometerregistratiesysteem met als einddoel het eerder genoemde keurmerk voor ritregistratiesystemen.