Eneco

EnecoEneco is in 2011 klant geworden bij RAM Mobile Data en sindsdien een zeer tevreden gebruiker van het track-and-trace rittenregistratiesysteem. Inmiddels zijn ruim 300 auto’s hiermee uitgerust. Een belangrijke reden om te starten was de noodzaak om naar de Belastingdienst een sluitende rittenregistratie te kunnen overleggen. Daarnaast werkt Eneco hard aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Rittenregistratie draagt hieraan bij omdat het de betrokkenen inzicht geeft in het rijgedrag en brandstofgebruik.

Jan Couvert is algemeen directeur van Eneco Installatiebedrijven Zuidwest en Cees Rijnders is de beheerder van het wagenpark. Zij zijn beiden betrokken geweest bij de keuze van RAM Mobile Data als leverancier voor de rittenregistratie. Jan Couvert licht toe waarom Eneco is overgestapt van het oude systeem naar track-and-trace: “We hebben een convenant met de Belastingdienst afgesloten waarin wij onszelf verplicht hebben “in control te zijn” van de werkelijk gereden ritten en afstanden. De Belastingdienst controleert regelmatig op individuele basis de kilometerrapportage van medewerkers en dan moet je een sluitend overzicht kunnen laten zien. De Winterswijk-verklaring voor geen privégebruik van wagens telt zwaar. Het oude systeem kon hier niet aan voldoen”

Geen problemen met de bijtelling

“In al onze functiegebonden auto’s is de apparatuur voor rittenregistratie van RAM ingebouwd. Verschillende monteurs en uitvoerders rijden hiermee rond. De medewerkers die onder de cao-kleinmetaal vallen mogen alleen privékilometers maken, mits ze daarvoor bijtelling betalen. De cao-productie leverende bedrijven, die voor sommige medewerkers geldt, staat dat niet toe. We moeten de administraties dus heel goed bijhouden om problemen met bijtelling voor onze mensen te voorkomen. Dat lukt uitstekend.”