De Kok Bouwgroep

De Kok Bouwgroep initieert, bouwt en onderhoudt bouwwerken voor wonen, werken, onderwijs, zorg en recreatie. De onderneming bestaat meer dan 90 jaar en telt vandaag de dag 135 medewerkers, van wie meer dan de helft dagelijks op locatie werkzaam is. Het bedrijf kent twee vestigingen, in Bergen op Zoom en in Breda, van waaruit de regio Zuidwest-Nederland bediend wordt.

De Kok Bouwgroep beschikt over 35 bedrijfsbussen die door de mobiele medewerkers gebruikt worden voor onderhouds- en renovatiewerkzaamheden op locatie. Sinds eind 2008 beschikken al deze voertuigen over het geïntegreerde voertuigvolg- en registratiesysteem track-and-trace. Voorlopig wordt het systeem vooral gebruikt voor het opleveren van sluitende ritadministraties aan de Belastingdienst, maar in de toekomst zal De Kok Bouwgroep ook gebruik gaan maken van andere track-and-trace functionaliteiten.

Robbert van de Sande, bedrijfsleider van De Kok Bouwgroep, schets zijn ervaringen met track-and-trace van RAM Mobile Data.

In het verleden maakte De Kok Bouwgroep gebruik van handgeschreven administraties voor de vastlegging van de gereden privé en zakelijke kilometers ten behoeve van de fiscus. Ongeveer drie jaar geleden was deze manier van vastlegging niet meer toereikend voor de Belastingdienst en kwam men daar met de eis van een betrouwbare, sluitende administratie.

de kokRobbert van de Sande: “Dat was voor ons aanleiding demo’s te laten verzorgen door drie verschillende aanbieders van registratiesystemen. De presentatie van RAM Mobile Data sloeg erg aan, het geheel zag er goed uit. Daarbij was de alleszins redelijke prijs een belangrijke factor alsmede de betrouwbare externe dataopslag via een webapplicatie, zonder voor ons de noodzaak nieuwe software te installeren. Ook sprak de garantie van minimaal 6 tot 7 jaar ondersteuning van het systeem ons erg aan.

En om helemaal zeker te zijn, hebben we ook nog informatie ingewonnen bij bestaande gebruikers van track-and-trace. Ik kan dat elke potentiële klant aanraden. Gelukkig kregen we daarbij louter positieve reacties!”

Track-and-trace is eind 2008 geïmplementeerd. Robbert van de Sande: “We hebben bewust gekozen om niet direct gebruik te maken van alle functionaliteiten. Aangezien er bij ons vooral sprake is van langdurige klussen en dus niet van veel verplaatsingen binnen één dag voor een groot aantal verschillende storingen, wordt het overzicht scherm nog niet gebruikt. Voorlopig maken we vooral gebruik van de overzichten van de werktijden en van de routes.”

In de toekomst zal dat zeker gaan veranderen

Robbert van de Sande licht toe: “Voorlopig zijn we al blij dat onze mensen enthousiast en veel minder tijd kwijt zijn met het verrichten van handmatige en dus foutgevoelige administratieve handelingen. Het kan niet anders of dat moet resulteren in aanzienlijk betrouwbaardere belastingaangiftes!”