Waarom het keurmerk RitregistratieSystemen noodzakelijk is

Keurmerk ritregistratiesystemen

In november 2013 werden in Nederland de eerste keurmerken voor ritregistratiesystemen uitgereikt. Deze keurmerken worden toegekend door de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. Maar waarom werden deze keurmerken in het leven geroepen? Waarom is dit keurmerk een logische evolutie van de ontwikkelingen in de sector?

De laatste jaren zijn er op de markt flink wat leveranciers van ritregistratiesystemen bijgekomen. Ook de wetgeving omtrent bijtelling voor bedrijfsvoertuigen is niet altijd even transparant geweest. Vanuit de markt ontstond dan ook meer en meer de behoefte om samen met de Belastingdienst meer duidelijkheid te scheppen over de eisen en wensen rond ritregistraties en ritregistratiesystemen.

Normenkader en auditfile

Dit was het sein voor enkele vooraanstaande leveranciers en branchepartijen om bij elkaar te komen en een normenkader en auditfile op te stellen. Zij vormen de basis voor het keurmerk. Beide documenten werden door de Belastingdienst geaccordeerd en gepubliceerd. De Belastingdienst stelde als bijkomende eis dat het keurmerk objectief en onafhankelijk zou zijn.

Initiatief van 3 verenigingen

Het Keurmerk is een initiatief geworden van de Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ), de Branchevereniging van Leveranciers Ritregistratiesystemen (BVLR) en de RAI Vereniging. Elk van deze partijen krijgt het recht een bestuurslid af te vaardigen, op voorwaarde dat deze onafhankelijk werd bevonden door de Raad van Toezicht.

Vanaf het moment dat het normenkader werd opgesteld, en de eisen werden vastgelegd, werden alle leveranciers van ritregistratiesystemen ingelicht. Meteen hebben 25 leveranciers zich geëngageerd om deel te nemen aan commissies en klankbordgroepen. De Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen was geboren.

Taken van de Stichting RRS

Het is deze Stichting die momenteel toeziet op het onafhankelijk keuren van ritregistratiesystemen en het uitreiken van keurmerken. Dit is nodig om de kwaliteit van de ritregistratiesystemen te bewaren, en om de betrouwbaarheid en de privacy te garanderen.

Kiezen voor een ritregistratiesysteem met keurmerk

Door te kiezen voor een ritregistratiesysteem met keurmerk heeft u nu de garantie dat dit systeem objectief en onafhankelijk werd gekeurd door een panel van professionals uit de branche, waaronder een specialist van de Belastingdienst. Geen onduidelijkheid meer omtrent de kwaliteit van het systeem, of omtrent de compatibiliteit van het systeem met de meest recente Belastingwetgeving. U mag er voortaan zeker van zijn dat u dankzij het ritregistratiesysteem met keurmerk de meest recente wetgeving naleeft!

Informatie aanvragen