Wat is het keurmerk rittenregistratiesystemen?

Naast het gegeven dat je als bedrijfsleider je buitenpersoneel kan controleren en bijsturen, heeft een rittenregistratiesysteem voor je wagenpark ook als voordeel dat je gedetailleerde en correcte rapportage kan aanleveren naar de fiscus toe. Een rittenregistratiesysteem zal immers ook het onderscheid kunnen maken tussen privé gereden kilometers en professioneel gereden kilometers. Dat onderscheid is onder andere belangrijk voor de berekening van de bijtelling.

Keurmerk RitRegistratieSystemen

De rapportage die je aanlevert aan de fiscus moet wel correct en volledig zijn. Dit hangt in grote mate af van het type registratiesysteem dat je gebruikt. Om de consument te beschermen tegen ritregistratiesystemen die niet voldoen aan de eisen van de fiscus, werd het Keurmerk RittenRegistratieSystemen (RRS) in het leven geroepen, die zal worden uitgereikt door de Stichting Keurmerk RRS.

Om het Keurmerk RittenRegistratieSystemen te verkrijgen, moet de leverancier van de rittenregistratie voldoen aan de strenge eisen van de belastingdienst. De rapportage die het tracking systeem aanlevert moet in overeenstemming zijn met het Normenkader, een uitgebreid pakket van vereisten van de fiscus. De output van de rapportage moet in overeenstemming zijn met een XML Auditfile, waarbij het belangrijk is dat zowel integriteit en authenticiteit bewaard blijven.

Naast de hoge eisen met betrekking tot de rapportage hecht de Stichting Keurmerk RRS ook veel belang aan de privacy tussen werkgever en werknemer. Ook moet de leverancier van het ritregistratiesysteem voldoen aan hoge eisen wat betreft continuïteit en deelname aan de Stichting Keurmerk RRS.

Kwaliteitsgarantie voor de consument

Het strenge eisenpakket die de leveranciers voorgelegd krijgen om het keurmerk te kunnen verkrijgen, is een garantie voor de consumenten dat ze een ritregistratiesysteem kopen die voldoet aan de nodige kwaliteitseisen. Zo zegt het keurmerk dat de rapportage die voorzien wordt door de software in overeenstemming is met de vereisten van de belastingdienst. Dit scheelt heel veel bijkomend administratiewerk. Heeft uw ritregistratie immers geen keurmerk, dan riskeert u dat de rapportage die u aanlevert aan de fiscus niet aanvaard zal worden.

Bent u als bedrijf op zoek naar een ritregistratiesysteem, bekijk dan ook even of het systeem van uw keuze ook een Keurmerk Ritregistratiesystemen heeft. Deze systemen voldoen immers aan strenge kwaliteitsvereisten, en de rapportage wordt aanvaard door de fiscus.